Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Ε.: Προειδοποιητική επιστολή για εισοδήματα από εισερχόμενα μερίσματα.

29 Ιανουάριος 2010
  • Παρά την έκδοση το 2009 σχετικής απόφασης του Ευρ. Δικαστηρίου, η Ελλάδα παρέλειψε να κοινοποιήσει στην Κομισιόν τις μεταβολές που επέφερε στη νομοθεσία της σ ότι αφορά στην φορολογία εισοδημάτων από εισερχόμενα μερίσματα καταβαλλόμενα σε φυσικά πρόσωπα.
Ε.Ε.: Προειδοποιητική επιστολή για εισοδήματα από εισερχόμενα μερίσματα.

Παρά την έκδοση το 2009 σχετικής απόφασης του Ευρ. Δικαστηρίου, η Ελλάδα παρέλειψε να κοινοποιήσει στην Κομισιόν τις μεταβολές που επέφερε στη νομοθεσία της σ ότι αφορά στην φορολογία εισοδημάτων από εισερχόμενα μερίσματα καταβαλλόμενα σε φυσικά πρόσωπα.

Η Ευρωπαική Επιτροπή αποφάσισε χθες να κινήσει κατά της Ελλάδας νέα διαδικασία-αποστολή προειδοποιητικής επιστολής- για τη μη συμμόρφωση της με απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου η οποία αφορά τη φορολογία εισοδημάτων από εισερχόμενα μερίσματα.


Παρά την έκδοση το 2009 σχετικής απόφασης του Ευρ. Δικαστηρίου, η Ελλάδα παρέλειψε να κοινοποιήσει στην Κομισιόν τις μεταβολές που επέφερε στη νομοθεσία της σ ότι αφορά στην φορολογία εισοδημάτων από εισερχόμενα μερίσματα καταβαλλόμενα σε φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα μερίσματα από αλλοδαπές εταιρείες υπόκεινται στον ελληνικό φόρο εισοδήματος ενώ τα μερίσματα από ημεδαπές εταιρείες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Το Ευρ. Δικαστήριο (23/4/2009) αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα εφαρμόζοντας φορολογικό καθεστώς για τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης λιγότερο ευνοικό απ ότι για τα μερίσματα ημεδαπής προέλευσης παρέβη τις υποχρεώσεις που έχει από τα άρθρα 43 και 56 της Συνθήκης και από τα αντίστοιχα άρθρα της Συμφωνίας για τον Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο. Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί εντός δύο μηνών ΤΕΛΟΣ

Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης