Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το πλήρες σχέδιο για την αυξημένη έκπτωση φόρου στις ηλεκτρονικές πληρωμές - Ποιες αποδείξεις θα μετράνε διπλά

Το πλήρες σχέδιο για την αυξημένη έκπτωση φόρου στις ηλεκτρονικές πληρωμές - Ποιες αποδείξεις θα μετράνε διπλά


Στα αναλυτικά κείμενα των  μεταρρυθμίσεων που περιελήφθησαν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση που αφορά την υιοθέτηση κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει :

Τίτλος μεταρρύθμισης: Υιοθέτηση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Αντιμετώπιση προκλήσεων:
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2019, πραγματοποιήθηκαν 1,4 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 1,2 δισεκατομμύρια το 2018, 1 δισεκατομμύριο το 2017 και 795 εκατομμύρια το 2016,  μια εξέλιξη που δείχνει μια γεωμετρική αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Κατά συνέπεια, ο αριθμός των συναλλαγών ανά κάτοικο αυξήθηκε σε 127 από 112 το 2018, 99 το 2017 και 74 το 2016.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, δεν υπάρχει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων ορισμένων κατηγοριών δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τομείς της οικονομίας στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα τα άτομα να μην είναι τόσο ισχυρά κίνητρα για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών (εξόδων) με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να έχει (περίπου) φορολογικά ουδέτερα αποτελέσματα, καθώς οποιαδήποτε απώλεια εσόδων από φόρους εισοδήματος προσωπικού από τα κίνητρα θα αντισταθμιστεί από τον αυξημένο φόρο εισοδήματος ΦΠΑ και εταιρειών λόγω της μείωσης της φοροδιαφυγής.

Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω αυτής της μεταρρύθμισης είναι το κίνητρο των καταναλωτών να εκτελούν περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές παρά συμβατικές συναλλαγές σε επιλεγμένες κατηγορίες δαπανών, φτάνοντας τους μέσους όρους της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει το οικοσύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών προκειμένου να απλοποιηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον τις διοικητικές διαδικασίες μεταξύ επιχειρήσεων και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).


Ο κύριος στόχος της Μεταρρύθμισης 1 είναι να διατηρήσει τις συνήθειες πληρωμής των Ελλήνων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζονται με τη χρήση του «πλαστικού χρήματος» για συναλλαγές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 όλοι οι φορολογούμενοι (με μερικές εξαιρέσεις για άτομα άνω των 70 ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) υποχρεούνται να εκτελούν πληρωμές για έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της ΕΕ ή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, έως χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως κάρτες, λογαριασμούς παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.λπ., με ελάχιστο ποσό 30% του πραγματικού φορολογητέου ετήσιου εισοδήματός τους.

Εάν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό όπως ορίζεται παραπάνω δεν επιτευχθεί, τότε ο ετήσιος φόρος αυξάνεται κατά ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του επιτευχθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενο επί το φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Λάβετε υπόψη ότι αυτό το ποσό χρεώνεται ανεξάρτητα από το εάν ο φορολογούμενος είναι κάτω ή πάνω από το όριο αφορολόγητου, διευρύνοντας έτσι τη φορολογική βάση.

Εν μέσω της πανδημίας, τα αρχικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ από τις τράπεζες, δείχνουν ότι οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών από νοικοκυριά μέσω ηλεκτρονικών μέσων (δηλ. POS και e-banking) αυξήθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019 κατά περίπου 10%.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές των νοικοκυριών αυξήθηκαν από 40,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 44,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και η σοβαρή μείωση της κατανάλωσης, δεδομένου ότι επιβλήθηκε πλήρες κλείδωμα για περίπου 4 μήνες εντός του 2020, με αποτέλεσμα την πτώση του ΑΕΠ κατά 8,2%.

Αυτό δείχνει την εξαιρετικά αποτελεσματική φύση του παραπάνω μέτρου. Εκτιμάται ότι στο γενικό πληθυσμό περίπου το 80% έφτασε το απαιτούμενο όριο, ωστόσο παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά για άτομα με υψηλό εισόδημα (περίπου 65% για ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ) και ηλικιωμένα άτομα (περίπου 69% για συνταξιούχους). Επιπλέον, με βάση τα καθημερινά δεδομένα που λαμβάνονται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που κωδικοποιούνται από Merchant Category Code (MCC), παρατηρούνται σχετικά χαμηλά επίπεδα συναλλαγών για αγορές υπηρεσιών από διάφορες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών.

Σημειώστε ότι το μέσο δηλωθέν εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των επαγγελματικών κατηγοριών και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή.

Ο πλήρης κατάλογος των συναλλαγών κατηγοριών MCC για το 2019 και το 2020 παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας 1: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα (κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική) από εγχώριους λογαριασμούς στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (2019-2020)

 

MCC code Year 2020 Year 2019 change
Grocery Stores, Supermarkets 7.778.218.459 5.955.644.692 30,6%
Service Stations (with or without Ancillary Services) 2.683.334.575 2.895.329.284 -7,3%
Eating Places, Restaurants 1.100.241.366 1.566.936.753 -29,8%
Drug Stores and Pharmacies 927.005.888 672.001.254 37,9%
Hotels/Motels/Inns/Resorts 913.403.397 2.672.393.144 -65,8%
Telecommunication Services including but not limited to prepaid phone 896.017.072 555.174.105 61,4%
Utilities-Electric, Gas, Heating Oil, Sanitary, Water 677.650.244 506.971.665 33,7%
Household Appliance Stores 673.453.665 623.990.234 7,9%
Telecommunication Equipment Including Telephone Sales 641.062.720 662.701.808 -3,3%
Freezer, Locker Meat Provisioners 638.412.927 356.194.563 79,2%
Men's and Women's Clothing Stores 637.221.026 1.039.240.392 -38,7%
Miscellaneous Food Stores-Convenience Stores, Markets, Specialty Store 555.716.911 425.080.856 30,7%
Insurance Underwriting, Premiums 475.488.422 428.606.633 10,9%
Electrical Parts and Equipment 450.554.962 504.097.414 -10,6%
Agricultural Cooperatives 421.607.407 329.399.349 28,0%
Cosmetic Stores 382.171.587 420.681.996 -9,2%
Air Carriers, Airlines-not elsewhere classified 360.283.736 781.680.922 -53,9%
Family Clothing Stores 333.947.046 442.685.701 -24,6%
Fast Food Restaurants 329.931.067 193.833.491 70,2%
Hobby, Toy, and Game Shops 325.720.723 386.533.755 -15,7%
Courier Services-Air and Ground, Freight Forwarders 325.082.731 201.869.620 61,0%
Postal Services - Government Only (αφορά τις πληρωμές στα ΕΛΤΑ, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω Eurobank) 310.037.462 238.911.106 29,8%
Miscellaneous General Merchandise Stores 308.076.792 193.094.397 59,5%
Drinking Places 291.563.104 368.310.076 -20,8%
Bakeries 277.597.531 176.231.667 57,5%
Home Supply Warehouse Stores 253.366.323 251.134.892 0,9%
Travel Agencies and Tour Operators 243.615.816 812.480.485 -70,0%
Candy, Nut, Confectionery Stores Stores 228.670.209 176.054.156 29,9%
Hospitals 223.793.395 214.786.953 4,2%
Betting/Casino Gambling 215.271.314 252.570.449 -14,8%
Sporting Goods Stores 213.287.461 228.583.260 -6,7%
Computers, Computer Peripheral Equipment, Software 210.420.021 164.714.155 27,7%
Equipment Furniture, and Home Furnishings Stores (except Appliances) 204.604.483 214.050.981 -4,4%
Tax Payments - Government Agencies 203.815.118 233.138.710 -12,6%
Bridge and Road Fees, Tolls 200.871.288 116.629.614 72,2%
Doctors (Component 2) 181.528.770 134.153.244 35,3%
Electronics Stores 169.888.868 203.407.139 -16,5%
Shoe Stores 163.201.903 238.186.911 -31,5%
Educational Services 157.316.853 167.163.267 -5,9%
Barber and Beauty Shops 148.766.100 149.223.874 -0,3%
Auto Service Shops 147.623.891 131.277.890 12,5%
Jewelry Stores, Watches, Clocks, and Silverware Stores 142.514.644 313.763.637 -54,6%
Women's Ready to Wear Stores 136.159.568 208.094.996 -34,6%
Variety Stores 135.704.490 102.986.721 31,8%
Department Stores 132.954.919 245.496.704 -45,8%
Dentists, Orthodontists (Component 2) 118.615.769 95.026.885 24,8%
Opticians, Eyeglasses 116.267.942 123.884.145 -6,1%
News Dealers and Newsstands 108.635.984 54.367.789 99,8%
Computer Programming 104.401.070 53.893.845 93,7%
Automobile and Truck Dealers-Sales, Service, Repairs, Parts, and Leasi 104.139.388 108.079.784 -3,6%
Package Stores—Beer, Wine, and Liquor 103.641.447 81.327.001 27,4%
Book Stores 100.746.799 89.955.956 12,0%
Children's and Infants' Wear Stores 99.618.893 125.199.726 -20,4%
Automotive Parts, Accessories Stores 97.892.755 87.566.337 11,8%
Paints, Varnishes and Supplies 91.211.420 73.565.526 24,0%
Building Materials, Lumber Stores 89.265.592 74.186.375 20,3%
Pet Shops, Pet Food, and Supplies 88.003.064 61.729.950 42,6%
Professional Services 87.755.723 114.083.229 -23,1%
Medical and Dental Labs 86.184.052 76.317.809 12,9%
Transportation-Suburban and Local Commuter Passenger, including Ferries 82.753.407 130.530.392 -36,6%
Car Rental Agencies 81.341.178 197.647.447 -58,8%
Government Services (Not Elsewhere Classified) 81.199.362 70.457.563 15,2%
Computer Software Stores 76.135.393 64.941.733 17,2%
Automotive Tire Stores 74.153.488 74.393.939 -0,3%
Medical Services (Component 2) 71.507.550 61.763.036 15,8%
Cigar Stores and Stands 70.449.431 53.490.267 31,7%
Gift, Card, Novelty, and Souvenir Shops 65.870.794 165.733.560 -60,3%
Duty Free Stores 57.915.176 186.422.134 -68,9%
Chemicals and Allied Products-not elsewhere classified 56.899.258 51.105.835 11,3%
Health and Beauty Spas 56.086.849 88.982.025 -37,0%
Women's Accessory and Specialty Stores 51.415.850 65.222.472 -21,2%
Civic, Social, Fraternal Associations 48.391.009 76.964.023 -37,1%
Men's and Boys' Clothing and Accessories Stores 47.442.423 74.616.233 -36,4%
Veterinary Services (Component 2) 43.872.381 29.999.317 46,2%
Lawn and Garden Supply Stores 43.528.991 33.434.496 30,2%
Fuel Dealers (Non-Automotive) 43.045.753 41.409.813 4,0%
Luggage and Leather Goods Stores 40.657.055 92.507.729 -56,1%
Hardware Stores 40.110.988 33.218.600 20,7%
Hardware Equipment and Supplies 38.415.596 33.207.512 15,7%
Air Conditioning, Heating and Plumbing Contractors (Component 1) 38.267.126 36.765.812 4,1%
Auto Body Repair Shops 37.755.990 35.551.603 6,2%
Construction Materials-not elsewhere classified a 36.755.663 30.309.760 21,3%
Nondurable Goods-not elsewhere classified 35.654.912 22.525.669 58,3%
Miscellaneous House Furnishing Specialty Shops 35.642.674 38.111.961 -6,5%
Motorcycle Shops and Dealers 33.720.499 30.891.450 9,2%
Accounting/Bookkeeping Services 33.656.814 21.530.455 56,3%
Sports Apparel, Riding Apparel Stores 33.459.339 54.165.012 -38,2%
Accessory and Apparel Stores-Miscellaneous 33.208.684 45.268.521 -26,6%
Florists 31.985.402 24.546.104 30,3%
Miscellaneous Automotive, Aircraft, and Farm Equipment Dealers-not else 31.600.712 28.167.360 12,2%
Direct Marketing 30.557.571 17.849.798 71,2%
Plumbing and Heating Equipment 28.845.604 24.408.716 18,2%
Sewing, Needlework, Fabric, and Piece Goods Stores 28.492.190 27.278.803 4,4%
Miscellaneous Business Services 27.992.138 32.636.097 -14,2%
Country Clubs 26.794.324 54.240.439 -50,6%
Cruise Lines 26.695.340 52.121.677 -48,8%
Miscellaneous Recreation Services 25.264.452 61.203.546 -58,7%
Glass, Paint, Wallpaper Stores 25.133.541 21.477.454 17,0%
Bicycle Shops 23.607.431 12.849.813 83,7%
Parking Lots, Garages 23.439.170 28.348.462 -17,3%
Membership Organizations 23.418.353 13.136.632 78,3%
Dairy Products Stores 23.181.518 14.233.454 62,9%
Drapery, Upholstery, and Window Coverings Stores 22.026.287 25.960.331 -15,2%
Electrical Contractors 21.664.168 20.146.997 7,5%
Dental/Laboratory/Medical/Ophthalmic Hospital Equipment and Supplies 20.268.560 15.218.839 33,2%
Motor Freight Carriers, Trucking-Local/Long Distance, Moving and Storage 19.734.423 31.894.505 -38,1%
Books, Periodicals, and Newspapers 18.990.729 11.400.235 66,6%
Metal Service Centers and Offices 18.721.303 15.604.832 20,0%
Miscellaneous Specialty Retail 17.783.333 24.439.446 -27,2%
Bus Lines 17.691.727 30.933.325 -42,8%
Glassware, Crystal Stores 15.977.100 18.336.172 -12,9%
Stationery Stores, Office, and School Supply Stores 15.842.081 10.648.180 48,8%
Marinas, Marine Service/Supplies 15.312.944 21.870.430 -30,0%
Car Rental 15.301.978 32.203.134 -52,5%
Boat Leases and Boat Rentals 15.236.722 38.670.627 -60,6%
Florists Supplies, Nursery Stock, and Flowers 15.110.331 10.856.789 39,2%
Caterers 14.714.223 20.928.226 -29,7%
Automobile and Truck Dealers-(Used Only)-Sales 13.111.715 14.013.700 -6,4%
Elementary, Secondary Schools 12.318.648 16.160.059 -23,8%
Music Stores-Musical Instruments, Pianos, and Sheet Music 11.731.888 13.061.577 -10,2%
Miscellaneous Publishing and Printing 11.234.275 9.858.977 13,9%
Commercial Equipment-not elsewhere classified 11.085.749 9.532.771 16,3%
Colleges, Universities 10.289.119 13.034.424 -21,1%
Financial Institutions 10.289.005 5.893.694 74,6%
Floor Covering Stores 9.862.014 12.660.009 -22,1%
Charitable and Social Service Organizations - Fundraising 9.812.880 10.728.338 -8,5%
Durable Goods-not elsewhere classified 9.691.425 7.633.573 27,0%
Industrial Supplies-not elsewhere classified 9.632.986 8.367.129 15,1%
Sports Clubs/Fields 9.598.738 15.588.929 -38,4%
Funeral Services, Crematories (Component 1) 9.551.022 7.292.719 31,0%
Photographic Studios 9.371.121 10.516.465 -10,9%
Motion Picture Theaters 9.037.984 26.915.149 -66,4%
Consulting, Public Relations 8.890.135 7.747.623 14,7%
Sporting/Recreation Camps 8.680.102 16.525.522 -47,5%
Advertising Services 8.569.334 11.511.064 -25,6%
Orthopedic Goods - Prosthetic Devices 8.432.226 7.448.106 13,2%
Vocational/Trade Schools 8.346.739 10.215.236 -18,3%
Quick Copy, Repro, and Blueprint 7.726.308 6.474.672 19,3%
Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services 7.692.301 7.177.993 7,2%
Optometrists, Ophthalmologists 7.548.133 6.293.799 19,9%
Legal Services, Attorneys (Component 1) 7.503.827 7.563.215 -0,8%
Dry Cleaners 7.493.428 6.965.943 7,6%
Motor Vehicle Supplies and New Parts a 7.474.746 7.426.707 0,6%
Architectural/Surveying Services (Component 1) 7.466.985 6.204.966 20,3%
Trailer Parks, Campgrounds 7.439.520 11.493.360 -35,3%
Drugs, Drug Proprietaries, and Druggists Sundries 7.363.551 5.299.915 38,9%
General Contractors-Residential and Commercial 7.248.096 7.210.984 0,5%
Men's, Women's, and Children's Uniforms and Commercial Clothing 7.192.306 10.118.353 -28,9%
Boat Dealers 7.031.174 9.503.180 -26,0%
Nursing/Personal Care (Component 1) 6.718.700 7.814.081 -14,0%
Carpentry Contractors (Component 1) 6.653.930 5.574.229 19,4%
Real Estate Agents and Managers - Rentals 6.380.976 6.063.388 5,2%
Cleaning and Maintenance (Component 1) 6.271.525 5.425.515 15,6%
Contractors, Special Trade-not elsewhere classified 6.229.385 5.021.319 24,1%
Detective Agencies 5.956.453 5.454.382 9,2%
Amusement Parks/Carnivals 5.941.969 9.294.762 -36,1%
Child Care Services (Component 1) 5.735.455 8.938.689 -35,8%
Public Warehousing-Farm Products, Refrigerated Goods, Household Goods 5.430.781 3.723.121 45,9%
Laundry, Cleaning Services 5.005.201 4.537.067 10,3%
Hearing Aids Sales and Supplies 4.842.816 4.649.445 4,2%
Art Dealers and Galleries 4.790.842 11.379.320 -57,9%
Camera and Photographic Supply Stores 4.544.853 6.267.459 -27,5%
Limousines and Taxicabs (Component 1) 4.540.799 8.822.714 -48,5%
Miscellaneous General Services 4.507.829 4.193.696 7,5%
Small Appliance Repair 4.495.539 2.922.591 53,8%
Theatrical Ticket Agencies 4.495.145 18.835.353 -76,1%
Electronics Repair Shops 4.458.900 2.422.629 84,1%
Religious Goods Stores 4.421.315 6.327.495 -30,1%
Piece Goods, Notions, and Other Dry Goods 4.373.558 3.269.017 33,8%
Tent and Awning Shops 4.370.467 3.719.484 17,5%
Stationery, Office Supplies, Printing and Writing Paper 4.290.953 3.093.160 38,7%
Roofing and Siding, Sheet Metal Work Contractors (Component 1) 4.214.644 3.427.267 23,0%
Car Washes 4.038.411 2.958.520 36,5%
Tourist Attractions and Exhibits 3.596.151 14.224.569 -74,7%
Video Tape Rental Stores 3.500.883 4.198.849 -16,6%
Petroleum and Petroleum Products 3.458.067 3.001.243 15,2%
Bands, Orchestras 3.040.473 9.965.304 -69,5%
Sanitation, Polishing, and Specialty Cleaning Preparations 2.814.917 2.073.459 35,8%
Manual Cash Disburse 2.590.575 3.606.821 -28,2%
Insulation, Masonry, Plastering, Stonework, and Tile Setting Contractor 2.574.174 2.134.521 20,6%
Alterations, Mending, Seamstresses, Tailors (Component 1) 2.252.094 1.722.970 30,7%
Transportation Services-not elsewhere classified 2.192.956 3.827.723 -42,7%
Record Stores 2.166.486 2.959.903 -26,8%
Precious Stones and Metals, Watches and Jewelry 2.047.316 2.742.047 -25,3%
Miscellaneous Repair Shops 2.031.995 1.650.387 23,1%
Furriers and Fur Shops 2.010.890 16.949.907 -88,1%
Equipment Rental 2.008.621 2.027.171 -0,9%
Computer Repair 2.001.149 1.760.036 13,7%
Airports, Airport Terminals, Flying Fields 1.999.039 3.091.060 -35,3%
Dance Hall, Studios, Schools 1.971.279 3.478.976 -43,3%
Swimming Pools Sales 1.885.685 1.076.503 75,2%
Horticultural and Landscaping Services 1.734.251 1.235.894 40,3%
Shoe Repair/Hat Cleaning 1.647.757 1.457.854 13,0%
Chiropractors 1.601.798 1.917.515 -16,5%
Carpet/Upholstery Cleaning 1.571.713 914.684 71,8%
Office and Commercial Furniture 1.555.025 1.309.747 18,7%
Typewriter Stores 1.388.008 1.429.222 -2,9%
Auto Paint Shops 1.370.048 1.253.419 9,3%
Fuel Dispenser, Automated 1.367.620 1.385.504 -1,3%
Wig and Toupee Shops 1.185.706 1.339.402 -11,5%
Typesetting, Plate Making, and Related Services 1.157.418 1.256.197 -7,9%
Fireplace, Fireplace Screens and Accessories Stores 1.060.980 999.588 6,1%
Artist's Supply and Craft Shops 1.013.838 1.406.946 -27,9%
Passenger Railways 985.128 1.678.352 -41,3%
Security Brokers/Dealers 959.162 3.098.054 -69,0%
Computer Network/Information Services 900.563 753.373 19,5%
Office, Photographic, Photocopy, and Microfilm Equipment 887.004 681.476 30,2%
Recreational Vehicle Rentals (Component 1) 799.576 2.272.638 -64,8%
A/C, Refrigeration Repair (Component 1) 731.868 636.302 15,0%
Stamp and Coin Stores 726.919 616.831 17,8%
Electric Razor Stores 568.316 724.342 -21,5%
Commercial Photography, Art and Graphics 560.564 829.700 -32,4%
Counseling Services (Component 1) 550.240 629.378 -12,6%
Billiard/Pool Establishments 532.026 1.040.021 -48,8%
Wholesale Clubs 496.331 504.902 -1,7%
Aquariums 492.516 206.978 138,0%
Antique Shops 483.458 1.017.217 -52,5%
Video Amusement Game Supplies 482.491 522.809 -7,7%
Exterminating Services 473.649 415.025 14,1%
Commercial Footwear 472.506 738.903 -36,1%
Used Merchandise and Secondhand Stores 455.907 398.047 14,5%
Tire Retreading and Repair 451.775 474.432 -4,8%
Towing Services 442.482 424.600 4,2%
Video Game Arcades 432.627 656.004 -34,1%
Bowling Alleys 403.381 838.277 -51,9%
Laundries 401.436 327.763 22,5%
Clothing Rental 312.357 382.688 -18,4%
Furniture Repair, Refinishing 311.867 346.790 -10,1%
Truck/Utility Trailer Rentals 289.033 201.582 43,4%
Picture/Video Production 269.111 439.339 -38,7%
Mobile Home Dealers 266.555 281.446 -5,3%
Photo Developing (Component 1) 258.980 344.090 -24,7%
Watch/Jewelry Repair 204.308 339.368 -39,8%
Organizations, Religious 182.248 358.406 -49,2%
Osteopaths 172.811 126.075 37,1%
Massage Parlors 149.779 303.960 -50,7%
Intra-Company Purchases 133.378 46.962 184,0%
Non-Fl, Money Orders 111.151 174.818 -36,4%
Business/Secretarial Schools 92.586 301.310 -69,3%
Concrete Work Contractors (Component 1) 80.114 251.432 -68,1%
Buying/Shopping Services 78.301 25.845 203,0%
Political Organizations 72.086 229.190 -68,5%
Dating/Escort Services 67.225 84.180 -20,1%
Camper Dealers, Recreational and Utility Trailers 66.399 263.786 -74,8%
Employment/Temp Agencies 60.012 59.199 1,4%
Wrecking and Salvage Yards 55.431 44.529 24,5%
Tax Preparation Services 48.735 29.134 67,3%
Automobile Associations 46.887 55.001 -14,8%
Testing Laboratories 44.154 27.162 62,6%
Digital Goods - Audiovisual Media including Books, Movies and Music 21.885 23.901 -8,4%
Golf Courses - Public 21.503 47.504 -54,7%
Pawn Shops 20.208 17.337 16,6%
Secretarial Support Services 19.574 17.319 13,0%
Digital Goods - Games 19.411 20.239 -4,1%
Correspondence Schools 16.827 25.989 -35,3%
Antique Reproductions 9.014 10.051 -10,3%
Chiropodists, Podiatrists 7.540 5.250 43,6%
Credit Reporting Agencies 5.331 5.704 -6,5%
Blueprint/photocopy Service 2.850 0 0,0%
Ambulance Services 2.720 6.780 -59,9%
Welding Repair 2.470 1.750 41,2%
COMPONENT 1 CATEGORIES (indicated above) 101.596.887 103.686.016  
COMPONENT 2 CATEGORIES (indicated above) 415.524.470 320.942.482  

Για τις επιχειρήσεις έχει ως στόχο τα οφέλη να προέλθουν από τη μείωση του φόρου, και αναμένεται από σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος και τα αναλώσιμα λογιστικής διαχείρισης. Εκτέλεση: Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει δύο συνιστώσες:

Στοιχείο 1: Για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματιών (επισημαίνεται με κόκκινο στον Πίνακα 1) στις οποίες  το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή, θα αφαιρείται το 30% των εξόδων που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για αυτές τις υπηρεσίες και έως 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια.

Στοιχείο 2: Ιατρικά έξοδα (υποδεικνύονται με κίτρινο στον Πίνακα 1) θα μετράνε διπλά στο όριο των 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αυτό δεν περιλαμβάνει φαρμακευτικά έξοδα ή έξοδα νοσηλείας. Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει τη φοροδιαφυγή μεταξύ των ιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να φτάσουν το απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.


Δεδομένου ότι τα ιατρικά έξοδα δεν μπορούν να αποφευχθούν, δηλαδή εξαρτώνται από την πραγματική ανάγκη του ασθενούς, είναι σκόπιμο να επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή των ιατρών.

Λόγω του υψηλότερου όγκου συναλλαγών σε αυτόν τον τομέα σε σύγκριση με τους τομείς που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 1, προτείνεται να συμπεριληφθούν στο μέτρο κατωφλίου 30%, προκειμένου να περιοριστεί το δυνητικό κόστος. Λάβετε υπόψη ότι μόνο το ποσοστό εκείνων που δεν φτάνουν ήδη το όριο (δηλαδή 20%) μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το μέτρο.

Στοιχείο 1: Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο μέτρο ανέρχεται σε 103 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.  Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αύξηση των συναλλαγών σε αυτές τις κατηγορίες, το 30% αυτών των συναλλαγών ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ και υποθέτοντας ένα οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος 22%, το μέγιστο κόστος εκτιμάται σε 7 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, μια επικάλυψη επιπλέον 104 εκατομυρίων ευρώ των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε αυτούς τους τομείς με αντίστοιχες αποδείξεις, δεδομένου του συντελεστή 24% στο ΦΠΑ, θα σήμαινε επιπλέον έσοδα 25 εκατομμυρίων ευρώ στα επιπλέον 103 εκατομμύρια. Μετά την αφαίρεση του κόστους (14 εκατομμυρια)  από τη μείωση του φόρου εισοδήματος το κράτος θα έχει όφελος περίπου 11 εκατομύρια ευρώ.

Στοιχείο 2: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στα ιατρικά έξοδα υπολογίζονται έως και 1% των συνολικών συναλλαγών των νοικοκυριών (βλ. Πίνακα 1).

Το αποτέλεσμα του μέτρου κατώτατου ορίου 30% ποσοτικοποιήθηκε στον προϋπολογισμό του 2020 ίσο με 557 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, το μέγιστο κόστος θα είναι 6 εκατομμύρια ευρώ, σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ιατρικές υπηρεσίες δεν αυξηθούν.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γιατροί αναμένεται να έχουν υψηλότερη φοροδιαφυγή σε σύγκριση με τον μέσο όρο, το πραγματικό κόστος ή το κέρδος εξαρτάται από την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για ιατρικές υπηρεσίες έναντι ηλεκτρονικών αγορών αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλους τομείς χαμηλότερης φοροδιαφυγής, ή την προσθήκη των ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς τους γιατρούς αυξηθούν κατά περισσότερο από 5% χωρίς υποκατάσταση, το όφελος του κράτους αναμένεται να αντισταθμίσει το κόστος της πρόβλεψης, που απορρέει από τον Φόρο Εισοδήματος που λαμβάνουν οι γιατροί (υπολογίζοντας οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος 22%). Η υψηλότερη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στα ιατρικά έξοδα οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη για το κράτος.


Εμπόδια:
Πιθανή πρόωρη «αντίσταση» ή «αργή υιοθέτηση» του μέτρου από ορισμένες ομάδες καταναλωτών (κυρίως ηλικιωμένων) που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν σε μετρητά ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων λιανικής, είτε για συναλλαγές είτε για αγορές.

Ομάδα-στόχος: Η προβλεπόμενη μεταρρύθμιση αναμένεται να ενθαρρύνει τους καταναλωτές σε ολόκληρο το ελληνικό κράτος να εκτελούν περισσότερες ηλεκτρονικές παρά συμβατικές συναλλαγές, σε επιλεγμένες περιοχές.

Χρονοδιάγραμμα: Οι παραπάνω διατάξεις θα εφαρμοστούν μέσω της αντίστοιχης τροποποίησης του νομικού πλαισίου (το οποίο βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία) και θα ολοκληρωθούν έως το 2ο τρίμηνο του 2021.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης