Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ
  • Θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου ο πληθωρισμός να φτάσει το 2%

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα.

Προς υποστήριξη του συμμετρικού στόχου πληθωρισμού 2% και σύμφωνα με τη στρατηγική νομισματικής πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου ο πληθωρισμός να φτάσει το 2%.

Οι καθαρές αγορές βάσει του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να πραγματοποιεί καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP με συνολικό κονδύλιο 1.850 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τουλάχιστον το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, έως ότου κρίνει ότι η φάση κρίσης του κορωνοϊού έχει τελειώσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης. Ειδικότερα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III) παραμένει μια ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας τον τραπεζικό δανεισμό σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης