Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με την τροπολογία υποχρεωτικού εμβολιασμού και την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού COVID σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με την τροπολογία υποχρεωτικού εμβολιασμού και την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού COVID σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα


Δείτε ή κατεβάστε το κείμενο του νομοσχεδίου «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» όπως ψηφίστηκε από τη Ολομέλεια.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Το άρθρο 205 για την υποχρέωση επίδειξης ψηφίστηκε ως είχε ενώ το άρθρο 206 για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ορισμένους τομείς ψηφίστηκε με μερικές νομοτεχνικές βελτιώσεις όπως την προσθήκη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τη διαγραφή των διαγνωστικών κέντρων από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Να σημειώσουμε ότι η διάταξη για την υποχρέωση επίδειξης προβλέπει ότι "επιβάλλεται, έως την 31η.12.2021, εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε., σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται." και η αιτιολογική έκθεση ότι "προβλέπεται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εκ μέρους των εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δεδομένης της ανάγκης διαμόρφωσης εκ μέρους του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας ή του εργοδότη ασφαλούς εικόνας ως προς την ενδεχόμενη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας που σημειώνεται στο επαγγελματικό περιβάλλον."Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης