Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο ΦΠΑ και τα μειωμένα μισθώματα Ιουλίου

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο ΦΠΑ και τα μειωμένα μισθώματα Ιουλίου


Δείτε ή κατεβάστε από εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών»

Βλέπε και τις σχετικές ειδήσεις του κόμβου:

ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο - Νέοι κανόνες από 1η Ιουλίου για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως - Κοινοποίηση των υπό ψήφιση διατάξεων

Τροπολογία για την επέκταση μείωσης μισθωμάτων Ιουλίου, εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος

Τροπολογία για τη παράταση επαγγελματικών μισθώσεωνO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης