Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικά ΚΕΠ παντού, ανατροπές σε εφορίες - τελωνεία.

20 Ιανουάριος 2010
  • Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης ιδρύονται «φορολογικά ΚΕΠ» στα οποία οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις τους.
Φορολογικά ΚΕΠ παντού, ανατροπές σε εφορίες - τελωνεία.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης ιδρύονται «φορολογικά ΚΕΠ» στα οποία οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις τους.

Δημιουργία «φορολογικών ΚΕΠ» σε κάθε πόλη και χωριό της χώρας, κατάργηση εφοριών και τελωνείων, επανασύσταση και αναβάθμιση του ΣΔΟΕ, αλλά και σύσταση Εθνικού Κέντρου Ελέγχου και Επανελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπει το σχέδιο για τη ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο αποτελεί αντικείμενο του κοινωνικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, ανατρέπει το σημερινό σύστημα λειτουργίας και οργάνωσης των 300 ΔΟΥ και των 130 περίπου τελωνείων.

Στόχος του υπουργείου είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων από οποιαδήποτε ΔΟΥ της χώρας ή από μια μόνο υπηρεσία τα Τοπικά Οικονομικά Κέντρα (ΤΟΚ).

Ουσιαστικά πρόκειται για «φορολογικά ΚΕΠ» στα οποία οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους και να ταλαιπωρούνται από υπηρεσία σε υπηρεσία για να πάρουν μια υπογραφή. Στα ΤΟΚ η πλειοψηφία των υποθέσεων θα ολοκληρώνεται με μια υπογραφή, ενώ απώτερος στόχος του υπουργείου είναι όλες οι συναλλαγές των φορολογούμενων να γίνονται ηλεκτρονικά.


Συντονισμός
Τον έλεγχο των οικονομικών υπηρεσιών (ΔΟΥ Τελωνείων, Τοπικών Οικονομικών Κέντρων) που βρίσκονται σε κάθε περιφέρεια θα έχει το Περιφερειακό Κέντρο, το οποίο θα συντονίζει και θα ελέγχει τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων και τελών, των ελέγχων ακόμη και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων.

Το μοντέλο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για τη νέα δομή των υπηρεσιών του, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η «Η» έχει βρει θετική ανταπόκριση από τους φορείς. Ειδικότερα: Σε κάθε περιφέρεια δημιουργούνται Περιφερειακά Κέντρα (ΠΚ) τα οποία θα παρακολουθούνται από την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Κέντρων θα «υπογράφεται» «Συμβόλαιο στόχων» για έσοδα, φορολογικούς ελέγχους, το οποίο θα πρέπει να εκτελούν οι τοπικές οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ, Τελωνεία, ΤΟΚ).


Περιφέρειες
Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, τα Περιφερειακά Κέντρα είναι κέντρα συντονισμού, υποστήριξης και ελέγχου:

Της διαδικασίας παραλαβής και επεξεργασίας όλων των ειδών των δηλώσεων, που παραλαμβάνονται από τις τοπικές οικονομικές μονάδες της περιφέρειάς τους.
Της είσπραξης όλων των φόρων, τελών και δασμών.
Της ενημέρωσης της περιφέρειας για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.
Της εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων.
Των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.
Της εισαγωγής στοιχείων(data entry) για το οικονομικό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης.

Ευθύνες
Επίσης έχουν την ευθύνη για τα εξής:

Την εκτέλεση της συμφωνίας της επίτευξης στόχων για όλες τις οικονομικές υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό.
Την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών όλων των υπηρεσιών.
Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσης.
Την παρακολούθηση της διαδικασίας και αναφοράς στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
Τη συμπεριφορά όλων των υπαλλήλων της περιφέρειάς του.
Την επίλυση διοικητικών διαφορών.
Την επίλυση φορολογικών διαφορών.
Οι τοπικές υπηρεσίες που υπάγονται σε κάθε Περιφερειακό Κέντρο έχουν κοινή χωρική αρμοδιότητα με αυτή του Περιφερειακού Κέντρου και είναι συνδεδεμένες με αυτό μέσω δικτύου. Έτσι ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετείται σε οποιαδήποτε εφορία ή τελωνείο από αυτές που ανήκουν στο ίδιο Περιφερειακό Κέντρο. Όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, η λύση αυτή, δίνει την ευελιξία στη φορολογική διοίκηση να αυξάνει ή να μειώνει το αριθμό των υπηρεσιών, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και κόστος τεχνικών εργασιών για διασπάσεις ή συνενώσεις.


Τοπικά Κέντρα
Σε όλες τις άγονες, ορεινές, συνοριακές και δύσκολες από πλευράς μετακίνησης των φορολογούμενων περιοχές συστήνονται τα Τοπικά Οικονομικά Κέντρα για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Αποστολή του Τοπικού Οικονομικού Κέντρου είναι η ολοκλήρωση μίας ή πολλών συναλλαγών του πολίτη από μια θέση εργασίας, χωρίς αυτός να χρειάζεται να μετακινηθεί, καθώς και η γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων του.

Στα Τοπικά Οικονομικά Κέντραθα μπορεί να γίνονται:

Απλές συναλλακτικές δραστηριότητες.
Υποβολή δηλώσεων, αιτήσεων κ.λπ.
Πληρωμή φόρων και τελών.
Δραστηριότητες που είναι αυτοματοποιημένες.
Διαδικασίες πρωτοκόλλου.

Ελεγχοι

Το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των οικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει ακόμη:

Δημιουργία Υπηρεσίας Διεύ-θυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
Δημιουργία Υπηρεσίας Ομάδας ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων (transfer-pricing).
Αναβάθμιση του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας.
Επανασύσταση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου -Επανελέγχου, για τον έλεγχο και επανέλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων.
Επανασύσταση και αναβάθμιση του ΣΔΟΕ.
Καθιέρωση του συστήματος υπογραφής συμβολαίου στόχων μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Κέντρων.
Αναβάθμιση της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων ΥΠΟΟ (ΣΕΥΥΟ). Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης θα αποτελεί επιπλέον προσόν προαγωγής των υπαλλήλων.
Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης Διοίκησης (MIS).

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης