Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

19 Ιανουάριου 2010 Σχόλια
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε υποκείμενο σε Φ.Π.Α. που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και έχει δικαίωμα επιστροφής, από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή/και οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο εν λόγω κράτος-μέλος καθώς και οι εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε σ' αυτό.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Επιστροφή ΦΠΑ από άλλο Κράτος Μέλος».

Για τη χρήση της υπηρεσίας, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή:
www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 1-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.
Της ηλεκτρονικής υποβολής προηγείται η δημιουργία αρχείου  που γίνεται:

 - είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ.  που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερομένους οι οποίοι μπορούν να το αναζητήσουν στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου www.gsis.gr (στην ενότητα «Ελεύθερα προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες) και να το εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους.

 - είτε με τη χρήση άλλου προγράμματος ή λογιστικού πακέτου που τυχόν χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος, με την προϋπόθεση ότι το δημιουργούμενο αρχείο πληροί τις προδιαγραφές (xml schema) που περιλαμβάνονται στην ίδια ενότητα.

Ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις  και λεπτομέρειες εφαρμογής της σχετικής διαδικασίας, περιλαμβάνονται στην ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 και στην ΠΟΛ 1003/15-1-2010  τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ της ίδιας ενότητας.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης