Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σχέδιο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος με σύσταση Ενιαίας Αρχής .

19 Ιανουάριος 2010
  • Σχέδιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου- πλέον- οικονομικού εγκλήματος το οποίο μεγεθύνεται σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αποτελεί «βόμβα» για τα δημόσια οικονομικά αλλά και τις υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες πέφτουν θύματα διεθνών κυκλωμάτων, λαθρεμπόρων
Σχέδιο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος με σύσταση Ενιαίας Αρχής .

ΙRS α λα ελληνικά σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση κυκλωμάτων και λαθρεμπόρων.

.. και κοινών απατεώνων επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Εκτός από τα χρήματα που πρέπει να εισπραχθούν από τους φορολογουμένους, το Δημόσιο σήμερα χάνει τεράστια χρηματικά ποσά από δαπάνες (επιχορηγήσεις, βιομηχανικές και γεωργικές, προμήθειες, εκτεταμένη λαθρεμπορία κτλ.), πεδία τα οποία η Αστυνομία, ή η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου διαθέτει ήδη ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση περί σύστασης Ενιαίας Αρχής για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η Αρχή αυτή, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα του αμερικανικού ΙRS, σώμα το οποίο πέραν της συγκέντρωσης των φόρων στρέφεται και κατά του οικονομικού εγκλήματος, ή της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, η οποία αποτελείται από 78.000 άτομα και διαθέτει 600 πλωτά σκάφη και 100 αεροσκάφη. Θα προΐσταται εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος θα συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό και τις δράσεις των διάσπαρτων σήμερα υπηρεσιών κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με την πρόταση, απαραίτητη κρίνεται η ενοποίηση των παρακάτω τμημάτων ή αυτοτελών υπηρεσιών:

* Των οικονομικών τμημάτων των Διευθύνσεων Ασφαλειών της ΕΛ.ΑΣ. Ως γνωστόν, οι αστυνομικοί υπάλληλοι είναι εκπαιδευμένοι σε θέματα ανακριτικής (κατασχέσεις, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, παρακολουθήσεις κτλ.) αλλά και άμεσης (και ένοπλης) επέμβασης (σωματικές και άλλες έρευνες, προσαγωγές, συλλήψεις κτλ.) και κατά συνέπεια μπορούν να χειριστούν με αποτελεσματικότητα τις υποθέσεις στον τομέα της δράσης. Διαθέτουν επίσης μεγάλη εμπειρία σε θέματα διεθνούς διασύνδεσης με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες (Ιnterpol, Εuropol) και έχουν πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως το Schengen κτλ.

* Του μικρού εξειδικευμένου σώματος ειδικών αποστολών που ετοιμάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

* Της ΥΠΕΕ, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί τον κύριο κορμό πάταξης του οικονομικού εγκλήματος, ιδίως με τη μορφή της μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας.

* Της Διεύθυνσης κατά του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., αφού πλέον η εξάπλωση και διασύνδεση μέσα από το Διαδίκτυο αλλά και η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων είναι καθημερινό φαινόμενο, κατά το σκέλος που αφορά το οικονομικό έγκλημα.

* Της ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων), δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή περιορίζεται στη διερεύνηση των αδικημάτων αρμοδιότητάς της (λαθρεμπορίες), ενώ για τα λοιπά συναφή εγκλήματα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πλαστογραφίες, υπερτιμολογήσεις, χρήση πλαστών εικονικών τιμολογίων, αρμοδιότητες) είναι η ΥΠΕΕ και οι ΔΟΥ. Κατά συνέπεια επιβάλλεται η ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική διαχείριση των υποθέσεων, που θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο με την απευθείας συνεργασία των συνεργαζόμενων τμημάτων. Οπως π.χ. πρόσφατα, κατασχέθηκε από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ένα βυτίο με λαθραία καύσιμα στην Καρδίτσα και η ΕΛΥΤ αγνοούσε το συμβάν.

* Της Οικονομικής Επιθεώρησης, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των ΔΟΥ, ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος των νομικών προσώπων, των ΟΤΑ, του «πόθεν έσχες» των οικονομικών υπαλλήλων, των εθνικών κληροδοτημάτων, και επομένως η συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες- όπως π.χ. η ΥΠΕΕ ή η Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος- είναι αναγκαία διότι απαιτείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις παράλληλος έλεγχος σε πληροφορίες ή ευρήματα που άπτονται του αντικειμένου τους (π.χ. πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, δασμοφοροδιαφυγή κτλ.), και επομένως η ενημέρωση και συνεργασία πρέπει να είναι άμεση.

* Του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, δεδομένου ότι στον χώρο της Υγείας υπάρχει μεγάλη σπατάλη δημοσίου χρήματος.

* Της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

* Της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2331/95 για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο ρόλος της οποίας είναι κομβικός για τη διαλεύκανση σειράς μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων τα οποία συνδέονται και με άλλα εγκλήματα, όπως π.χ. η τρομοκρατία.

Με τη συγκρότηση της Ενιαίας Αρχής μπορεί να επιτευχθεί η απευθείας συνεργασία και ο καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών. Αυτό θα βοηθήσει:

α) Στην καλύτερη ροή, διαχείριση και αξιοποίηση των πληροφοριών. Σήμερα, δεν είναι σπάνιο σε μια λαθρεμπορία να επιλαμβάνεται και η ΕΛΥΤ κατά το τελωνειακό σκέλος, και η ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) κατά το σκέλος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ή των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και η Οικονομική Επιθεώρηση κατά το σκέλος των υπηρεσιακών εγκλημάτων που τελέστηκαν από εμπλεκόμενους υπαλλήλους, π.χ. τελωνειακούς.

Πολλές φορές όμως οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατέχουν ένα κομμάτι της υπόθεσης το οποίο αν ενωθεί με τα άλλα μπορεί να επιφέρει καλύτερα και αμεσότερα αποτελέσματα σε όλες πλέον τις διαστάσεις της. Το σοβαρότερο εδώ είναι ότι καμία από τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν έχει θεσμοθετημένη υποχρέωση να ενημερώσει τις συναρμόδιες υπηρεσίες για άλλα παρεμφερή αδικήματα. Σε πρόσφατη μεγάλη υπόθεση εισαγωγής κινεζικών ρούχων σε 400 κοντέινερ (βάρους 40 τόνων το κοντέινερ), η ΥΠΕΕ περιμένει να τελειώσει η ΕΛΥΤ τον τελωνειακό έλεγχο για να αναλάβει το θέμα των πλαστών ή εικονικών τιμολογίων και στη συνέχεια η Οικονομική Επιθεώρηση για να αναλάβει τις διαφαινόμενες ποινικές ευθύνες των τελωνειακών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα.

β) Στην καλύτερη κατανομή και λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού. Η ενοποιημένη σε επιμέρους τομείς υπηρεσία σημαίνει ότι μπορεί να γίνει λειτουργικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού τόσο σε αριθμητικό επίπεδο όσο και, κυρίως, σε ποιοτικό. Η σύσταση κάθε φορά των ομάδων δράσης από το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων εξασφαλίζει ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αξιοποίηση του απαιτούμενου κάθε φορά ανθρώπινου δυναμικού. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις συσκέψεις, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, των όμοιων διωκτικών υπηρεσιών, χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ελβετία, ακόμη και η Βουλγαρία εμφανίζονται με κλιμάκια στα οποία συμμετέχει ένας εισαγγελέας, ένας τελωνειακός, ένας εφοριακός και ένας αστυνομικός. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους συνεργασία μόνο στη συγκυριακά καλή θέληση των συναρμοδίων υπηρεσιών μπορεί να οφείλεται. Για παράδειγμα, το κύριο σώμα δίωξης του οικονομικού εγκλήματος, που είναι σήμερα στην Ελλάδα η ΥΠΠΕ, δεν είναι online συνδεδεμένο και με τις δύο βάσεις δεδομένων που υπάρχουν, δηλαδή της Εφορίας (Τaxis) και των τελωνειακών (ΙSΙS). Δηλαδή υπάρχουν δύο συστήματα του υπουργείου Οικονομικών τα οποία δεν έχουν πρόσβαση μεταξύ τους, αλλά ούτε και στη βάση δεδομένων Σένγκεν, με αποτέλεσμα να ζητούνται πληροφορίες μέσω της ΕΛ.ΑΣ.

Μάχιμος εισαγγελικός λειτουργός ο επικεφαλής
Το σχέδιο, που αναμένεται να εξελιχθεί στη βάση της τεκμηριωμένης αυτής πρότασης που αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα», προβλέπει στην κορυφή της υπηρεσίας να τεθεί εν ενεργεία (μάχιμος) εισαγγελικός λειτουργός (γενικός εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος), συνεπικουρούμενος από περιφερειακούς εισαγγελείς. Ο ρόλος του εισαγγελέα ως επικεφαλής της ενιαίας διωκτικής του οικονομικού εγκλήματος Αρχής θα είναι πολυσήμαντος, καθώς: * Θα επιλαμβάνεται, σε καθημερινή βάση, πλήθους δικονομικών και πάσης φύσεως νομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τις οικονομικές διωκτικές υπηρεσίες, τη σφραγίδα και το κύρος ενός εισαγγελικού λειτουργού, και θα δίνει άμεσα λύση.

* Θα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των κατ΄ ιδίων δικογραφιών με εξειδικευμένα νομικά θέματα που ανακύπτουν εκεί, όπως π.χ. η διαμόρφωση των κατηγορητηρίων, η εγκυρότητα των εγγράφων, των κατασχέσεων, των εν γένει αποδεικτικών στοιχείων, η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας για την οποία οι υπάλληλοι προστρέχουν στον εκάστοτε εισαγγελέα Υπηρεσίας κ.λπ.

* Θα αποτρέπει, με την παρουσία του και τον συνεχή έλεγχο της πορείας των υποθέσεων, τυχόν συμπτώματα διαφθοράς που μπορεί να εμφανιστούν στα μέλη των διωκτικών αρχών.

Πηγή Το βήμα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης