Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε τρεις μήνες οι άδειες για μεγάλες ξένες επενδύσεις .

17 Ιανουάριος 2010
  • Σε τρία μόνον στάδια, από 12 που είναι σήμερα, περιορίζεται η διαδικασία ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ, ενώ μέσα σε τρεις μήνες θα εγκρίνονται και θα υλοποιούνται οι μεγάλες ξένες επενδύσεις με τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (Fast Τrack) που προωθείται από την κυβέρνηση και μάλιστα με τη δέσμευση υλοποίησης από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Σε τρεις μήνες οι άδειες για μεγάλες ξένες επενδύσεις .
        
Σε τρία μόνον στάδια, από 12 που είναι σήμερα, περιορίζεται η διαδικασία ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ, ενώ μέσα σε τρεις μήνες θα εγκρίνονται και θα υλοποιούνται οι μεγάλες ξένες επενδύσεις με τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (Fast Τrack) που προωθείται από την κυβέρνηση και μάλιστα με τη δέσμευση υλοποίησης από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η διαδικασία προβλέπει ότι σε τρεις μήνες και μέσω του οργανισμού Ιnvest Ιn Greece θα εξασφαλίζονται όλες οι άδειες στον ξένο επενδυτή χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να προσφύγει οπουδήποτε αλλού. Με την πρόταση απλούστευσης η διαδικασία θα αποτυπώνεται και θα διεκπεραιώνεται σε τρία στάδια και το διοικητικό κόστος θα μειωθεί κατά 70%. Παράλληλα, θα αρχίσει όσο το δυνατόν συντομότερα να λειτουργεί ενιαία κυβερνητική πύλη που επιτρέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με όλες τις υπηρεσίες του κράτους (εφορίες, τελωνεία) χωρίς να παρεμβάλλονται φυσικά πρόσωπα. Επίσης καθιερώνεται εξυπηρέτηση του επιχειρηματία σε ένα σημείο υποδοχής (one stop shop) που θα είναι οι ειδικές υπηρεσίες των επιμελητηρίων, σύμφωνα με την αρχή: «ένα σημείο, μία υπογραφή». Το Γραφείο Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) που θα υπάρχει στα Επιμελητήρια της χώρας και θα διεκπεραιώνει όλη τη δουλειά.

Προβλέπεται κατάρτιση εταιρικής σύμβασης με προτυποποιημένο συμφωνητικό που θα υπάρχει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο διατηρείται, με την πρόβλεψη ύπαρξης συμβολαιογράφου σε ΓΕΜΗ και μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσίας του συμβολαιογράφου.

Προωθείται ακόμη κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο, κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του γραμματίου προείσπραξης, κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών, κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Προνοίας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών, πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη και ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού. Συνεπώς υπάρχει κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Τέλος, για όσους θέλουν να εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες θα δημιουργηθεί στο υπουργείο Οικονομίας Τράπεζα Πληροφοριών για τις αγορές που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας.

Πηγή Το Βήμα


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης