Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ένταξη των ΚΤΕΟ στους πληττόμενους για μειωμένα μισθώματα Απριλίου

Ένταξη των ΚΤΕΟ στους πληττόμενους για μειωμένα μισθώματα Απριλίου
  • Με διόρθωση σφάλματος στην απόφαση Α 1101/2021


Με το ΦΕΚ Β' 2707/24-06-2021, διορθώσεις σφαλμάτων, στην υπό στοιχεία Α.1101/2021 απόφαση του Υφυπουργού  Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 1731), στον Πίνακα Β’ του Παραρτήματος, στο πλαίσιο περιγραφής του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 71.20 διαγράφεται η φράση: «Εξαιρείται ο ΚΑΔ (71.20.14) ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α'».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης