Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων - Παράταση των μέτρων και της δυνατότητας δήλωσης αναστολής έως τις 30.6.2021

Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων - Παράταση των μέτρων και της δυνατότητας δήλωσης αναστολής έως τις 30.6.2021


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 41379/18.6.2021 με την οποία τροποποιείται η  39363/1537/30-9-2020 ΚΥΑ και προβλέπεται ότι, ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ευπαθείς ομάδες εργαζομένων)  παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης