Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι βασικές αρχές του νέου Προγράμματος Σταθερότητας

15 Ιανουάριος 2010
  • Μια αναλυτικότερη προσέγγιση των βασικών δημοσιονομικών στόχων κατά την επόμενη τριετία περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας κι Ανάπτυξης (ΠΣΑ) που παρουσιάσθηκε πριν λίγο από τον κ.Γ.Παπακωνσταντίνου στο υπουργικό συμβούλιο.
Οι βασικές αρχές του νέου Προγράμματος Σταθερότητας

Μια αναλυτικότερη προσέγγιση των βασικών δημοσιονομικών στόχων κατά την επόμενη τριετία περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας κι Ανάπτυξης (ΠΣΑ) που παρουσιάσθηκε εχθές από τον κ.Γ.Παπακωνσταντίνου στο υπουργικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, το κείμενο προβλέπει μείωση του ελλείμματος κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες το 2010, από 12,7% του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 8,7%. Το 2011 το έλλειμμα θα μειωθεί στο 5,6%, το 2012 στο 2,8% και το 2013 στο 2% του ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά στο ρυθμό ανάπτυξης το 2009 έπεσε στο -1,2%, ενώ ο στόχος για το 2010 είναι να διαμορφωθεί στο -0,3% και το 2013 στο 2,5%. Σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χρέος, το ΠΣΑ προβλέπει, βάσει της εισήγησης του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου στο Υπουργικό Συμβούλιο, την αύξησή του στο 120,4% του ΑΕΠ το 2010, από το 113,4% του ΑΕΠ που ήταν το 2009. Για το 2011 προβλέπεται η σχετική σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους στο 120,6% και η αποκλιμάκωσή του τα επόμενα χρόνια.

Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε επίσης, σε επίπεδο μέτρων,στην ενιαία φορολογική κλίμακα, την αναστολή των προσλήψεων το 2010, τη μείωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, την αύξηση του ειδικού φόρου στα τσιγάρα, μέτρα για τη φοροδιαφυγή, έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, κ.ά.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα έσοδα θα αυξηθούν:

- Από την ενιαία φορολογική κλίμακα και την εξάλειψη ειδικών φορολογικών κανόνων κατά 1.100 εκατ. ευρώ

- Από τους φόρους ακίνητης περιουσίας κατά 400 εκατ. ευρώ

- Από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα κατά 650 εκατ. ευρώ

- Από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο οινόπνευμα κατά 60 εκατ. ευρώ

- Από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κατά 1.200 εκατ. ευρώ

- Από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής κατά 1.200 εκατ. ευρώ

- Από τις εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1.400 εκατ. ευρώ

- Από τα έσοδα από το πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας τραπεζών κατά 280 εκατ. ευρώ

- Από την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 870 εκατ. ευρώ

- Από την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας κατά180 εκατ. ευρώ.

Η εξοικονόμηση των δαπανών το 2010 θα προέλθει από:

- Τη μείωση κατά 10% του κονδυλίου για επιδόματα στη Γενική Κυβέρνηση (εξοικονόμηση 650 εκατ. ευρώ)

- Την αναστολή των προσλήψεων το 2010 (80 εκατ. ευρώ)

- Τη μείωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου (120 εκατ. ευρώ)

- Τη μείωση του λειτουργικού κόστους (360 εκατ. ευρώ)

- Τη μείωση της επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία (540 εκατ. ευρώ)

- Τη μείωση σε υπερωρίες, κ.λπ. (75 εκατ. ευρώ)

- Την εξοικονόμηση από το πρόγραμμα αμυντικού εξοπλισμού (457 εκατ. ευρώ)

- Τη μείωση στη δαπάνη για τις προμήθειες των νοσοκομείων (1.400 εκατ. ευρώ)

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, το 2010 προβλέπεται η αύξηση δαπανών για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής σε τομείς όπως:

- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ (800 εκατ. ευρώ)

- Η εκπαίδευση (1.000 εκατ. ευρώ επιπλέον από τακτικό προϋπολογισμό και ΠΔΕ)

- Η κοινωνική προστασία με τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος κοινωνικής συνοχής (500 εκατ. ευρώ), την αύξηση του επιδόματος ανεργίας (100 εκατ. ευρώ), την αύξηση των αγροτικών συντάξεων (350 εκατ. ευρώ)

- Η αγροτική παραγωγή με αύξηση επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες (150 εκατ. ευρώ)

- Η υγεία με την πρόβλεψη δαπανών για προσλήψεις 3.000 επιπλέον νοσηλευτών

- Η απασχόληση με την πρόβλεψη δαπανών για εφαρμογή προγραμμάτων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών νέων (οι δαπάνες επιβαρύνονται και με περίπου 600 εκατ. ευρώ επιπλέον λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους)

Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι το ΠΣΑ προβλέπει μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2012, με σημαντική συγκράτησή του ρυθμού αύξησής του έως τότε. Στην εκπλήρωση του στόχου αυτού θα συντελέσουν:

- Η διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής που θα είναι γρήγορη και εμπροσθοβαρής, αρχίζοντας να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα ήδη από το 2011

- Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένεται από το 2011

- Το πρόγραμμα μετοχοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που αναμένεται να δημιουργήσει έσοδα ύψους περίπου 2,3% του ΑΕΠ στα επόμενα τρία χρόνια

- Η επιστροφή ποσού ίσου με 3,8 δις ευρώ που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης της ρευστότητας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης