Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΩΝ

14 Ιανουάριος 2010
  • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) επισημαίνει ότι οι αυξήσεις σε Έμμεσους Φόρους (ΦΠΑ) και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (Ποτά, Τσιγάρα και Καύσιμα) είναι ένα μέτρο που θα έχει περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις για το εμπόριο, ιδιαίτερα σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, κατά την οποία καταγράφονται μηδενικοί ή και αρνητικοί ρυθμοί αύξησης του Εγχώριου Προϊόντος.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 - 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΩΝ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) επισημαίνει ότι οι αυξήσεις σε Έμμεσους Φόρους (ΦΠΑ) και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (Ποτά, Τσιγάρα και Καύσιμα) είναι ένα μέτρο που θα έχει περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις για το εμπόριο, ιδιαίτερα σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, κατά την οποία καταγράφονται μηδενικοί ή και αρνητικοί ρυθμοί αύξησης του Εγχώριου Προϊόντος.
Η κατανάλωση συρρικνώνεται περαιτέρω τη στιγμή που η ακρίβεια διογκώνεται ιδιαίτερα μετά το πληθωριστικό άλμα του Δεκεμβρίου στο 2,6%. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων, τη μείωση των επενδύσεων και την περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομίας που παγιδεύεται ολοένα και περισσότερο σε μία κατάσταση ύφεσης.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται μετά από κάθε σχεδιασμένη αύξηση εμμέσων φόρων και συντελεστών φορολόγησης είναι η ενίσχυση του αισθήματος της αδικίας που εντείνει τις τάσεις φοροδιαφυγής. Και τούτο διότι τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν ελαστικότητα όσον αφορά τους έμμεσους φόρους.  Τέλος, δεν θα πρέπει να διαφεύγει και η δεδομένη αδυναμία του διοικητικού μηχανισμού είσπραξης των βεβαιωμένων φορολογικών εσόδων.

Υπό το πρίσμα της αποφυγής μίας μεγαλύτερης επιδείνωσης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η ΕΣΕΕ προτείνει ως προσφορότερες μεθόδους, έναντι της αύξησης των έμμεσων φόρων και των συντελεστών φορολόγησης τα ακόλουθα:   
1.    Τη Διεύρυνση της Φορολογικής Βάσης, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη μείωση κρατικών δαπανών η οποία θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική αύξηση των εσόδων του κράτους.
2.     Την περαιτέρω διεύρυνση του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ (6.000 αφορολόγητα + 6.000 αφορολόγητα με προσκόμιση αποδείξεων) με την προσκόμιση αποδείξεων από στοχευμένες πηγές επαγγελματιών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής και ειδικών οικογενειακών δαπανών. Με αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι, και κυρίως η νέα γενιά, θα αποκτήσει φορολογικές συνήθειες, όσον αφορά την απαίτηση για αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα δημιουργήσουν μια νέα φορολογική συνείδηση.
3.    Τους συστηματικούς και ουσιαστικούς ελέγχους στη διακίνηση αγαθών και στην καταβολή από τους επαγγελματίες του ΦΠΑ.
4.    Την διενέργεια συστηματικών και ουσιαστικών ελέγχων στα Τελωνεία όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και χώρες της Ε.Ε. με το σύστημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Intrastat). Στην πρώτη περίπτωση θα ανακοπεί η τροφοδοσία της παράνομης αγοράς του πεζοδρομίου και στη δεύτερη θα σταματήσει η ανεξέλεγκτη διακίνηση εμπορευμάτων χωρίς παραστατικά, ιδιαίτερα στο λιμάνι της Πάτρας, και στα σύνορα με τις Βαλκανικές χώρες, από όπου υπολογίζεται ότι εισέρχεται παράνομα ή νομότυπα στη χώρα ο μεγαλύτερος όγκος του λαθρεμπορίου.
5.    Την εντατικοποίηση και συστηματοποίηση των ελέγχων στις υπαίθριες αγορές, στα παζάρια και  στους πλανόδιους αλλοδαπούς, με στόχο κυρίως τους προμηθευτές αυτών, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθούν από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου. Το παράνομο εμπόριο θέτει σε κίνδυνο θέσεις μόνιμης απασχόλησης, αποτελεί μάστιγα, τόσο για τη διαφυγή ΦΠΑ, αλλά κυρίως για το νόμιμο και στεγασμένο εμπόριο που είναι από τους βασικούς αιμοδότες της εθνικής οικονομίας.                                           

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης