Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κλειστή για το κοινό η ΔΟΥ Πτολεμαΐδας στις 5, 6, και 7 Ιουλίου λόγω μεταστέγασης

Κλειστή για το κοινό η ΔΟΥ Πτολεμαΐδας στις 5, 6, και 7 Ιουλίου λόγω μεταστέγασης


Σύμφωνα με το έγγραφο Δ.ΟΡΓ.Δ 1051169 ΕΞ 15-6-2021 της ΑΑΔΕ:

α) Η Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 5, 6, και 7 Ιουλίου 2021, αντίστοιχα.

β) Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ) Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πρέπει να εκδοθεί ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας και θα αποσταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης