Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σύλλογος Λογιστών Καστοριάς: Η στήριξη των επιχειρήσεων και το πρόβλημα που δημιουργεί ο κανόνας de-minimis στην αναπτυξιακή προοπτική τους στην μετά Covid-19 εποχή

Σύλλογος Λογιστών Καστοριάς: Η στήριξη των επιχειρήσεων και το πρόβλημα που δημιουργεί ο κανόνας de-minimis στην αναπτυξιακή προοπτική τους στην μετά Covid-19 εποχή


11ης Νοεμβρίου 9, Καστοριά ΤΚ.52100
email: [email protected]

Καστοριά, 13-6-2021

Η στήριξη των επιχειρήσεων και το πρόβλημα που δημιουργεί ο κανόνας de-minimis στην αναπτυξιακή προοπτική τους στην μετά covid-19 εποχή.


Την περίοδο της πανδημίας, σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από τις επιπτώσεις της επιβολής των μέτρων μείωσης της διασποράς, οδήγησαν σε μακροχρόνια διακοπή των δραστηριοτήτων τους και συρρίκνωση ή μηδενισμό του κύκλου εργασιών τους.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν σε έκτακτο κανονισμό χρηματοδότησης , το προσωρινό πλαίσιο (2020/C 91 I/01) με όρια, που μετά την τροποποίηση του Γενάρη του 2021 και ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας μπορούν να φτάσουν τα 1,8 εκτ €.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις (επιστρεπτέες προκαταβολές, Τεπιχ ΙΙ κ.ά.) δόθηκε η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δεν ικανοποιούσαν τα κριτήρια του προσωρινού πλαισίου να κάνουν χρήση του κανόνα de minimis, ώστε να καταστεί εφικτή η στήριξη τους.

Ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης «μόνιμος» ,καθώς εισήχθη το 1992 και θέτει το όριο των συνολικών ενισχύσεων που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία.

Μετά την τροποποίηση του 2006 τα όρια των ενισχύσεων αυτών μειώθηκαν και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ. Ένα ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρμόζεται ειδικά για τον τομέα των οδικών μεταφορών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013).

Ο κανόνας de minimis διέπει μεταξύ άλλων και τα επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ της Ελλάδας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της Ε.Ε.

Αποτέλεσμα της χρήσης του ως άνω κανονισμού για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι η κάλυψη του ορίου de minimis και αδυναμία ένταξης των επιχειρήσεων αυτών σε επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, περιορίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική τους και θέτοντας θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με όσες στηρίχθηκαν μέσω του προσωρινού πλαισίου (2020/C 91 I/01).

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η λήψη, εγκαίρως, μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργείται στην αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων, την μη εφαρμογή του κανόνα για επενδύσεις της τρέχουσας τριετίας, αλλά και αύξηση των ορίων του κανονισμού de minimis, στα 500.000 € και 250.000€ αντί των 200.000€ και 100.000€, για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Πιστεύουμε πως στις προσπάθειες επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την παγκόσμια υγειονομική και οικονομική κρίση της πανδημίας που ξαφνικά και βίαια έπληξε την ανθρωπότητα , η λήψη κατάλληλων μέτρων για την στήριξη και μετάβαση των επιχειρήσεων στην μετά covid εποχή κρίνεται αναγκαία.

Η ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν, στην οικονομία ,στην ανεργία ,στο περιβάλλον από την πανδημία.

Το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Παπακωνσταντίνου Βασιλική

Η γραμματέας
Γκατσώνη Ελευθερία

Ο αντιπρόεδρος
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος

Ο ταμίας
Ιασωνίδης Ιάσων

Τα μέλη
Αντωνίου Ανδρέας - Θυμιοπούλου Αλίκη - Ράτσου Αθηνά


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης