Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΡΓΑΝΗ: Με το έντυπο Ε3.5 η εγγραφή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών και καταρτιζόμενων των σχολών του Υπ. Τουρισμού

ΕΡΓΑΝΗ: Με το έντυπο Ε3.5 η εγγραφή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών και καταρτιζόμενων των σχολών του Υπ. Τουρισμού
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τη νέα απόφαση 9319/2021 τροποποιείται η απόφαση 16802/667/2010 «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ορίζονται εκ νέου οι κατηγορίες επιχειρήσεων όπου δύνανται να πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών/τριών και καταρτιζόμενων/ες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους/τις πρακτικά ασκούμενους/ες στο ειδικό έντυπο Ε3.5: «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/1980, καλύπτονται δε ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004. Οι ασκούμενοι/ες σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η ειδικότητα το απαιτεί
Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της 16802/667/2010, όπως τροποποιείται, είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.

Η απόφαση 16802/667/2010, όπως τροποποιείται, ισχύει αποκλειστικά για σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, και δεν τυγχάνει εφαρμογής σε μαθητές/ τριες και σπουδαστές/τριες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε την 9319/01.06.2021 και την κωδικοποιημένη 16802/667/27.8.2010 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης