Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσίευση λογισμικού ανοικτού κώδικα και δημοσίων δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

29 Δεκέμβριου 2009 Σχόλια
  • Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσίευση λογισμικού ανοικτού κώδικα και δημοσίων δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10 - 10184 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                          
TΗΛ.:  2103375793
FAX: 210-33375028
e-mail : [email protected]

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσίευση λογισμικού ανοικτού κώδικα και δημοσίων δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να προωθήσει τη διαφάνεια, την τεχνολογική καινοτομία και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της κώδικα εφαρμογών και στατιστικά στοιχεία σε μορφές και με άδειες χρήσης που επιτρέπουν την ευρεία διάδοση και αποτελεσματική χρήση τους.

Ο πηγαίος κώδικας αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών. Η δημοσίευση επιτρέπει σε ανεξάρτητους προγραμματιστές και επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον κώδικα με νέες λειτουργίες ή τροποποιήσεις και να τον επαναχρησιμοποιήσουν σε νέες εφαρμογές.

Η γλώσσα προγραμματισμού που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η Java και ο κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. 

Η εφαρμογή διανέμεται ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/sources.html σύμφωνα με την ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια Apache 2.0.

Το Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων 2008 περιέχει στοιχεία για τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων, τη φορολογία εισοδήματος νομικών  προσώπων, το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τη φορολογία κεφαλαίου και το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). 
Από φέτος τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται με άδεια ελεύθερης αναδιανομής και με χρήση ανοικτών προτύπων. 

Συγκεκριμένα, η χρησιμοποιούμενη άδεια Creative Commons 3.0 επιτρέπει τη διανομή και διασκευή των δεδομένων, υπό τη προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά προέλευσης και ότι τα παράγωγα των δεδομένων χρησιμοποιούν την ίδια ή παρόμοια άδεια.

Τα ανοικτά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί διευκολύνουν τη πρόσβαση στα δεδομένα (ανεξάρτητα από λειτουργικό σύστημα και εφαρμογή) και επιτρέπουν την ευκολότερη ανταλλαγή τους.

Το Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων 2008  δημοσιεύεται στις μορφές ODS και PDF (καθώς και XLS για συμβατότητα με παλαιότερες εφαρμογές) και διατίθεται στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/statistiko_deltio/statistiko_deltio_2008/statdeltio2008.html

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, υλοποιώντας τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής,  θα αναλάβει σταδιακά ανάλογες πρωτοβουλίες για αντίστοιχα δεδομένα και λογισμικό που διαχειρίζεται.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης