Αποτελέσματα live αναζήτησης

Να μην αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

29 Δεκέμβριος 2009
  • Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και να μπει αυξητικός συντελεστής ανάλογα την περιοχή ο οποίος θα εφαρμόζεται σε περίπτωση αγοραπωλησίες καθώς και νέα κλίμακα για την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνει στις προτάσεις της η ΠΟΜΙΔΑ, με ανακοίνωση της για τη φορολογική μεταρρύθμιση.
Να μην αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και να μπει αυξητικός συντελεστής ανάλογα την περιοχή ο οποίος θα εφαρμόζεται σε περίπτωση αγοραπωλησίες καθώς και νέα κλίμακα για την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνει στις προτάσεις της η ΠΟΜΙΔΑ, με ανακοίνωση της για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ διαχωρίζονται σε τρεις τομείς, τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και τη φορολόγηση των μεταβιβάσεων χαριστικής και επαχθούς αιτίας.

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε σκέψη αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Ο λόγος είναι διότι όπως αναφέρει χρησιμοποιούνται απλά για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης επί της οποίας υπολογίζονται οι φόροι κεφαλαίου, όταν δεν υπάρχει οικονομική συναλλαγή και για αυτό το λόγο έχουν καθοριστεί πολύ μικρότερες των πραγματικών στις λαϊκές συνοικίες και πιο κοντά στις πραγματικές, σε ακριβές και πολυτελείς περιοχές. Εναλλακτικά προτείνει τον καθορισμό ενός αυξητικού συντελεστή ανα περιοχή ο οποίος θα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της αγοραπωλησίας.

Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει την μείωση των συντελεστών εμπορικότητας καταστημάτων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων κλπ. κατά 50%, λόγω της σημαντικής απαξίωσης της εμπορικής αξίας τους.

Ετήσια φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

Σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει πως είναι άνιση και ζητάει να φορολογηθούν και άλλες μορφές ιδιοκτησίας όπως οι τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές, επιχειρήσεις, κινητά μεγάλης αξίας, οχήματα και σκάφη.

Σημειώνει ότι σαν μέτρο είναι αντισυνταγματικό διότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας των πολιτών, αφού φορολογεί άνισα την αποταμίευση σε ακίνητα, αφήνοντας αφορολόγητες τις άλλες μορφές αποταμίευσης ιδιωτικού πλούτου καθώς επίσης και διότι οι μεγάλοι συντελεστές αναγκάζουν τον πολίτη να εκποιήσει την περιουσία του για να πληρώσει τους φόρους. Ως συνέπεια των παραπάνω, θίγουν τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος και στην ουσία «καταργούν» την ιδιοκτησία, που είναι θεσμός που ρητά προστατεύεται από το Σύνταγμα.

Ακόμα όπως υποστηρίζει, υπάρχουν ακίνητα τα οποία έχουν μεγάλη αξία αλλά δεν αποφέρουν εισόδημα και για διάφορους λόγους δεν μπορούν ούτε να πωληθούν (δεσμευμένα από Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του Δημοσίου, εγκαταλελειμμένα διατηρητέα, ημιτελή)  και προτείνει η κλίμακα να διαμορφωθεί ως εξής:

•Για ακίνητα μέχρι 1.000.000€ 1‰

•Από 1.000.001€ - 1.500.000€ 2‰

•Από 1.500.001€ - 2.000.000€ 3‰

•Από 2.000.001€ - 2.500.000€ 4‰

•Από2.500.001€ - 3.000.000€ 5‰

•πάνω από 3.000.000€ 6‰

Εάν πάντως επιμείνει η κυβέρνηση στην εφαρμογή του ΦΜΑΠ τότε η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει χαμηλούς συντελεστές, να βγούν εκτός φόρου τα εκτός σχεδίου ακίνητα, τα ημιτελή, τα κληρονομηθέντα για μια τετραετία, να μειωθεί ο συντελεστής κατά 0,5 για όσα ακίνητα δεν έχουν αποφέρει εισόδημα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος καθώς και θέσπιση ανωτάτου ποσού ΦΜΑΠ επί των εισοδημάτων του φορολογουμένου το οποίο θα είναι το ύψος του φόρου εισοδήματος του φορολογουμένου για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Ακόμα η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει πως πρέπει να καταργηθούν ο συμπληρωματικός φόρος ενοικίων 1,5-3% καθώς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Φορολογία μεταβίβασης λόγω χαριστικής αιτίας  

Για τις γονικές παροχές η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει πως η επαναφορά της φορολογίας κληρονομιάς & γονικής παροχής ακινήτων από γονείς προς τέκνα αποτελεί πλήγμα για την ελληνική οικογένεια και αντίκειται στη διάταξη του Συντάγματος περί προστασίας του γάμου και της οικογένειας.

Ως εκ τούτου ζητάει να μπουν αντίστοιχοι συντελεστές στα εταιρικά μερίδια προσωπικών εταιρειών και εισηγμένων εταιρειών. Επίσης προτείνεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής να μην υπερβαίνει το συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης που σήμερα είναι 11% έτσι ώστε να μην αναγκάζονται οι ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιούν εικονικές πωλήσεις.

Φορολογία μεταβίβασης λόγω επαχθούς αιτίας  

Σχετικά με τη φορολογία της μεταβίβασης από επαχθή αιτία η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει σταδιακή μείωση του φόρου μεταβίβασης καθώς η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή στην Ευρώπη με 11%.

Ακόμα προτείνεται η επέκταση της απαλλαγής λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας και στην θέση στάθμευσης και στην αποθήκη καθώς και τον μειωμένο κατά 50% ΦΜΑ στην αγορά πρώτης (μη νεόδμητης) επαγγελματικής στέγης.

Σχετικά με τον φόρο αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ) εάν παραμείνει στο φορολογικό σύστημα, η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει πως θα πρέπει να επιβάλλεται αν το ακίνητο μεταβιβαστεί εντός 5-10 ετών από την απόκτησή του όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόζεται αντίστοιχη φορολογία. Ακόμα θα πρέπει να μην επιβάλλεται σε ακίνητα που μεταβιβάζονται ακόμα και 20 χρόνια μετά την απόκτησή τους όπως ισχύει σήμερα.

Τέλος για το ΦΠΑ ζητάει την εξαίρεση από το ΦΠΑ των ακινήτων που αποκτούνται μέσω αντιπαροχής να καταργηθεί η ανισότητα που υπάρχει .


Πηγή Eλευθεροτυπία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης