Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης του ν. 3808/2009 στους δικαιούχους της

Οικονομικές Ειδήσεις

29 Δεκέμβριος 2009
Ύστερα από επικοινωνία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τις υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, ανακοινώνονται τα εξής: Taxheaven.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης του ν. 3808/2009 στους δικαιούχους της .

Ύστερα από επικοινωνία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τις υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης, ανακοινώνονται τα εξής:

Α) Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) θα αρχίσει να καταβάλλει την  έκτακτη οικονομική ενίσχυση από  αύριο (29-12-2009) σε 804.451 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί ανέρχεται σε 120.553.272 ευρώ.

Β) Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών  Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια σε 314.772 δικαιούχους και το συνολικό ποσό της καταβολής ανέρχεται σε 124.504.300 ευρώ. Επιπλέον, δημιουργήθηκε αρχείο για 33.249 δικαιούχους, προκειμένου να γίνει επεξεργασία των στοιχείων τους από τις Δ.Ο.Υ., όπως προβλέπεται από το νόμο και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Γ) Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει πιστώσει τους λογαριασμούς 379.345 δικαιούχων και παραμένει σε εκκρεμότητα η καταβολή σε 33.492 δικαιούχους, διότι δεν έχουν γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΔ τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους στην ΕΤΕ.

Δ) Για τους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην Δημοσίου, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ (μηχανογραφικό κέντρο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών ότι έχει αποστείλει την οικονομική ενίσχυση σε 276.920 δικαιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 32.628 δικαιούχους του ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, 14 δικαιούχους του Ταμείου Εφημερίδων, 42 δικαιούχους του Ταμείου Τεχνιτών Τύπου, 211 δικαιούχους του ΤΣΜΕΔΕ και 15.143 δικαιούχους του ΝΑΤ.

Ε) Τέλος, λόγω του μεγάλου αριθμού των αρμοδίων φορέων, δεν είναι δυνατή η άμεση ενημέρωση για τον αριθμό των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων (κατηγορία Γ) ανά Νομαρχία. Από τις 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα προνοιακά επιδόματα καταβάλλουν μέσω ΕΛΤΑ οι 20 εξ αυτών και έχουν ήδη αποστείλει στα ΕΛΤΑ τις σχετικές καταστάσεις. Οι υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καταβάλλουν τα επιδόματα σε μετρητά.ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

1. Νομικό πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης

Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3808/2009, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 10/12/2009 και της Κ.Υ.Α. αριθ. 2/90703/0026/10.12.2009. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η έκτακτη οικονομική
ενίσχυση καταβάλλεται στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων.

2. Κατηγορίες δικαιούχων και ποσό έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Κατηγορία Α.
Φορολογούμενοι που σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (όπου δηλώνονται τα εισοδήματα του έτους 2008) βαρύνονται φορολογικά με ένα τουλάχιστον πρόσωπο των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’ και η΄ του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (τέκνα και άλλα προστατευόμενα πρόσωπα), εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους προέρχεται κατά
ποσοστό τουλάχιστον 50% από μισθωτή εργασία ή και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:


ΑΡΙΘΜΟΣ    ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ   ΒΑΡΥΝΟΥΝ   ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ            ΥΨΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

15.000

700

2

16.500

800

3

22.000

1.000

4

23.500

1.100

5

25.000

1.200

6 και άνω

26.500

1.300Το δικαιούμενο ποσό για την κατηγορία αυτή των δικαιούχων κυμαίνεται από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που βαρύνουν τον δικαιούχο. Το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους από τις Τράπεζες και σχετική ειδοποίηση θα αποστείλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την είσπραξη από τις Τράπεζες, απαιτείται η προσκόμιση:
Α) Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
Β) οποιουδήποτε εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του δικαιούχου.
Κρίνεται σκόπιμη και η προσκόμιση του ειδοποιητηρίου.

Οι φορολογούμενοι με ένα τουλάχιστον προστατευόμενο μέλος οι οποίοι το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος επειδή το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες ήταν κάτω από 6.000 ευρώ, μπορούν μέχρι 28-02-2010 να υποβάλλουν εκπρόθεσμα
φορολογική δήλωση με την προϋπόθεση ότι θα συνυποβάλλουν «βεβαίωση αποδοχών» ή «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» ή το ειδικό έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη».

Οι πολίτες που δικαιούνται την ενίσχυση αυτή με βάση τα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια μπορούν να πληροφορηθούν αν είναι δικαιούχοι, αν το ποσό της πρώτης δόσης θα πιστωθεί σε λογαριασμό τους καθώς και την τράπεζα καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης μέσω της ιστοσελίδας https://www.gsis.gr/taxisnet/year2009/income/epallsearch/index.jsp

Κατηγορία Β.
Συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης που λαμβάνουν ή δικαιούνται το ΕΚΑΣ και συνταξιούχοι του ΟΓΑ και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης, που δεν λαμβάνουν το ΕΚΑΣ, αλλά τα εισοδήματά τους το έτος 2008 δεν υπερέβησαν τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ.
Στις περιπτώσεις αυτές η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι 300 ευρώ για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τους συνταξιούχους του ΟΓΑ και 400 ευρώ για τους υπόλοιπους συνταξιούχους και καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κατηγορία Γ.
Όσοι κατά την 10/12/2009 λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα ως άτομα με αναπηρίες, λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ως νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων ή μυελού των οστών, λαμβάνουν ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών, είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου ή είναι αλλοδαποί ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι και κατέχουν δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα, που έχει
εκδοθεί πριν την 3/11/2009.

Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 400 ευρώ και καταβάλλεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Κατηγορία Δ.
Όσοι κατά την 3/11/2009 ήταν εγγεγραμμένοι ως μακροχρονίως άνεργοι στον ΟΑΕΔ ή ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και δικαιούνταν επιδότησης για το λόγο αυτό, καθώς και όσοι κατά την 10/12/2009 επιδοτούνταν ως άνεργοι από τον ΟΑΕΔ ή ήταν άνεργοι και δικαιούνται για το έτος 2009 το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1836/1989.
Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι 400 ευρώ και καταβάλλεται από τους φορείς που καταβάλλουν τις αντίστοιχες παροχές ανεργίας.

3. Καταβολή σε δύο δόσεις.

Σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι 31/12/2009 και η δεύτερη μέχρι 30/6/2010.

4. Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης μόνο μία φορά.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση μόνο από μία πηγή, εκτός από τους φορολογούμενους της κατηγορίας Α που είναι και άνεργοι. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται από περισσότερες πηγές την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αρμόδιος φορέας για την καταβολή της είναι εκείνος που καταβάλλει το μεγαλύτερο ποσό. Εάν τα δικαιούμενα ποσά είναι ίσα, αρμόδιος
φορέας είναι εκείνος στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

5. Τι κάνουν οι δικαιούχοι που δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση αλλά τη δικαιούνται;

Τυχόν δικαιούχοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μπορούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι 28/2/2010 στον αρμόδιο για την καταβολή της ενίσχυσης φορέα.