Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημείωμα του Υπουργού Οικονομικών για το διάλογο για ένα Δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα

23 Δεκέμβριου 2009 Σχόλια
  • Τα χρόνια που έρχονται είναι κρίσιμα για την πορεία της οικονομίας μας. Είναι μια περίοδος κατά την οποία η κυβέρνηση πρέπει να πραγματοποιήσει μια τεράστια προσπάθεια για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και η χώρα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει την αυτονομία των οικονομικών της αποφάσεων, να προοδεύσει μέσα από κανόνες διαφάνειας και δίκαιης αναδιανομής του βάρους και των ωφελειών των οικονομικών αποφάσεων.
Σημείωμα του Υπουργού Οικονομικών για το διάλογο για ένα Δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Τα χρόνια που έρχονται είναι κρίσιμα για την πορεία της οικονομίας μας. Είναι μια περίοδος κατά την οποία η κυβέρνηση πρέπει να πραγματοποιήσει μια τεράστια προσπάθεια για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και η χώρα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει την αυτονομία των οικονομικών της αποφάσεων, να προοδεύσει μέσα από κανόνες διαφάνειας και δίκαιης αναδιανομής του βάρους και των ωφελειών των οικονομικών αποφάσεων.

Το φορολογικό σύστημα είναι η βάση της αναδιανομής σε μια κοινωνία και ένα φορολογικό σύστημα που βασίζεται στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας δίκαιης κοινωνίας. Ένα τέτοιο δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα αποτελεί προγραμματική δέσμευση και απόλυτο στόχο της κυβέρνησης.

Τα φορολογικά έσοδα είναι η κύρια πηγή εσόδων του δημοσίου για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, των δημοσίων αγαθών, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους. Συνεπώς αποτελούν καθοριστικό συστατικό στο πλαίσιο της προσπάθειας για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών, αλλά και για τη διαμόρφωση μιας νέας πορείας ανάπτυξης για την χώρα.

Σήμερα, ανοίγουμε το διάλογο με τους πολίτες και τους εκπροσώπους των κοινωνικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της χώρας μας για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.

Όλοι αναγνωρίζουμε ότι στο υπάρχον φορολογικό πλαίσιο ενθαρρύνεται η άδικη και διακριτή μεταχείριση πολλών κατηγοριών εισοδημάτων, δημιουργώντας φορολογούμενους πολλών ταχυτήτων ακόμη και μέσα στις ίδιες κατηγορίες εισοδημάτων. Η φοροδιαφυγή, η χειρότερη ίσως μορφή αδικίας μέσα στο φορολογικό μας πλαίσιο, εντείνεται, εμποδίζοντας τη λειτουργία του κράτους και πολλαπλασιάζοντας τη διαφθορά, ενώ δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας μεταξύ των πολιτών και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή έχει πολλές όψεις και κάποιες από αυτές ενθαρρύνονται και από το ίδιο το σύστημα φορολόγησης που επιτρέπει την απόκρυψη και την αποφυγή δήλωσης φορολογητέας ύλης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φορολογικά έσοδα στη χώρας μας είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Το 94% των φορολογούμενων δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 30.000 ευρώ το χρόνο, ενώ μόλις 3.000 Έλληνες δηλώνουν εισοδήματα άνω των 200.000 ευρώ. Πρόσφατες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το 30% των εσόδων από ΦΠΑ, περίπου 6,6 δις ευρώ ανά έτος παραμένουν ανείσπρακτα, κυρίως λόγω της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της ανάγκης για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων, με την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με δίκαιο τρόπο, με τη δημιουργία νέων αποτελεσματικών κινήτρων, που ενισχύουν τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα, με καθοριστικές παρεμβάσεις στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και των κερδών, στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και στην ίδια τη φορολογική διοίκηση, στους ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς.

Η κυβέρνηση προσέρχεται σε αυτό το διάλογο με ξεκάθαρες δεσμεύσεις. Το φορολογικό βάρος θα κατανέμεται ισότιμα μεταξύ των πολιτών και ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα και δεν θα υπάρξει καμία πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.

Ανοίγοντας τον διάλογο για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα θέλω και προσωπικά να εγγυηθώ ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους. Με το νέο φορολογικό πλαίσιο, που σήμερα ξεκινάμε για να διαμορφώσουμε μαζί, θέλουμε ο πολίτης να αισθάνεται ότι πληρώνει δίκαιους φόρους, ότι το κράτος σέβεται τα χρήματά του, ότι δεν σπαταλά και δεν πνίγει τους κόπους του, αλλά βλέπει ότι τα χρήματα που δίνει πιάνουν τόπο από ένα κράτος που του δίνει λογαριασμό για κάθε ευρώ που δαπανά.

Αυτός είναι ο στόχος μας αυτό είναι το όραμά μας και προσβλέπουμε στη συμμετοχή και στις προτάσεις όλων, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από το γόνιμο διάλογο μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο δίκαιο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα αποδοτικό και σταθερό φορολογικό σύστημα που έχει ανάγκη η οικονομία μας.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Σχολιάστε στις παρακάτω ενότητες


Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Νομοθετικά Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Μείωση διοικητικού κόστους – απλοποίηση διαδικασιών

Ειδικές Κατηγορίες Φόρων

Γενικές Προτάσεις
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης