ΑΓΟΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

21 Δεκέμβριος 2009
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Βασίλης Κορκίδης, παρεμβαίνοντας στην εκδήλωση – συνέντευξη για το πλαίσιο της επαγγελματικής στέγης, που συνδιοργάνωσαν ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, σημείωσε ότι στην αιχμή του δόρατος των αιτημάτων της ΕΣΕΕ είναι σήμερα τα κάτωθι: Taxheaven.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου           κ. Βασίλης Κορκίδης, παρεμβαίνοντας στην εκδήλωση – συνέντευξη για το πλαίσιο της επαγγελματικής στέγης, που συνδιοργάνωσαν ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, σημείωσε ότι στην αιχμή του δόρατος των αιτημάτων της ΕΣΕΕ είναι σήμερα τα κάτωθι:

-    Καμία φορολογική επιβάρυνση, είτε λέγεται Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, είτε Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας στις ιδιοχρησιμοποιούμενες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
-    Μείωση των αντικειμενικών αξιών επαγγελματικών ακινήτων στις απαξιωμένες αστικές περιοχές και στην περιφέρεια, ειδικά όπου απαιτείται η συγκράτηση του κοινωνικού ιστού της περιοχής.
-    Μεγαλύτερη ευελιξία στις επαγγελματικές μισθώσεις των ιδρυμάτων.  Η άδεια που παρέχεται στα όργανα διοίκησής τους από τις Περιφέρειες είναι ανεπίτρεπτη και αναχρονιστική γραφειοκρατία.
-    Μείωση των συντελεστών εμπορικότητας των καταστημάτων κατά 50%.
-    Προσαύξηση συντελεστών παλαιότητας όλων των κατηγοριών ακινήτων κατά 10–20%.
-    Αποσύνδεση της αξίας των γραφείων των εμπορικών επιχειρήσεων, από το συντελεστή εμπορικότητας της πρόσοψης.
-    Εισαγωγή προστασίας –έστω και υπό προϋποθέσεις- για τους μισθωτές των διατηρητέων ακινήτων.
-    Κατάργηση της αναχρονιστικής υποχρέωσης αδειοδότησης των μισθώσεων στις παραμεθόριες περιοχές, η μη τήρηση των οποίας συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητά τους μετά την πάροδο 6ετίας.

Ο κ. Κορκίδης ολοκλήρωσε με την επισήμανση ότι, το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης παραμένει ανοικτό για το εμπόριο και η ΕΣΕΕ θα το επαναφέρει άμεσα στην πρώτη γραμμή του διαλόγου με την Κυβέρνηση, αρχής γενομένης από αύριο προς τον Υπουργό Οικονομικών, κατά την έναρξη του διαλόγου για το φορολογικό.