Αποτελέσματα live αναζήτησης

684 εκατ. ευρώ το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος για τον Μάρτιο - Μειώθηκαν οι οφειλέτες

684 εκατ. ευρώ το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος για τον Μάρτιο - Μειώθηκαν οι οφειλέτες

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου δόθηκαν οι παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΤΒ %

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

109.077.823.794

109.162.506.373

-0,08%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

24.214.011.244

24.019.729.411

0,81%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

84.863.812.550

85.142.776.962

-0,33%

Πλήθος οφειλετών

3.991.846

4.140.400

-3,59%


Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.954.882

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2021

2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

353.465.865

        242.516.019 

-31,39%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

329.956.257

        197.311.010 

-40,20%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

  183.569.065

        186.095.014 

1,38%

3ΜΗΝΟ

  984.980.581

 923.877.185

    866.991.187

        625.922.042 

-27,81%


· Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.312εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.208εκ. € (αύξηση κατά 4,7%).
Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 684εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 539εκ. (αύξηση κατά 27%)
 
Το 92% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

686.209

                                 26.512.168

3764%

Εισόδημα

208.543.037

                               224.468.905

8%

Φόροι στην Περιουσία

6.799.866

                               112.449.320

1554%

Φ.Π.Α.

249.045.232

                               195.530.234

-21%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

14.634.271

                                 26.632.299

82%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

574.773

                                      660.480

15%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

                      12.589.133

                                 22.914.083

82%

Δικαστικά έξοδα

                        4.146.305

                                   4.937.356

19%

Καταλογισμοί

                        3.287.979

                                   4.650.649

41%

Δάνεια

                        3.295.605

                                 10.348.139

214%

 

                503.602.409

                           629.103.632

25%


2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.164εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.077 εκ. (αύξηση κατά 4,2 %).
Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 626 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 503εκ. (αύξηση κατά 25%)
 
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 3μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα εκ 421εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 283εκ €  (αύξηση κατά 50,8%) .

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Μάρτιο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 169 εκ. € (έναντι 81εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 107,2%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (94%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

2.972.326

18.269.100

515%

Εισόδημα

10.513.361

48.715.723

363%

Φόροι στην Περιουσία

8.242.693

29.846.171

262%

Φ.Π.Α.

52.331.960

63.819.908

22%

ΣΥΝΟΛΟ

74.060.341

160.650.902

117%


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ

 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

461.204.743

462.195.280

425.930.171

      334.892.778

-21,4%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

496.209.557

422.238.586

460.807.129

      392.099.598

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

         458.085.538

      412.552.761

      284.163.496

      350.572.787

23,4%

3ΜΗΝΟ

           1.415.499.837

     1.296.986.628

     1.170.900.795

     1.077.565.163

-8,0%Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης