Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πώς θα φορολογηθούν τα μερίσματα, οι μετοχικές υπεραξίες και οι οffshore.

21 Δεκέμβριου 2009 Σχόλια
  • Σε μέτρα που θα καθιστούν απαγορευτικές τις συναλλαγές με offshore εταιρείες, καθώς και την οποιαδήποτε χρησιμοποίησή τους ως εργαλείο φοροαποφυγής, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, παράλληλα με τη λήψη άλλων μέτρων που θα τονώνουν το κοινό αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης.
Πώς θα φορολογηθούν τα μερίσματα, οι μετοχικές υπεραξίες και οι οffshore.

Σε μέτρα που θα καθιστούν απαγορευτικές τις συναλλαγές με offshore εταιρείες, καθώς και την οποιαδήποτε χρησιμοποίησή τους ως εργαλείο φοροαποφυγής, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, παράλληλα με τη λήψη άλλων μέτρων που θα τονώνουν το κοινό αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης.

Τέτοια μέτρα είναι η εξοντωτική φορολόγηση των μπόνους των μεγαλοστελεχών των τραπεζών, η υπαγωγή των μερισμάτων στην φορολογική κλίμακα και η φορολόγηση της υπεραξίας των κερδών από χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Πέραν της αύξησης του ειδικού φόρου στα ακίνητα των offshore, μελετάται επίσης ο περιορισμός των κατηγοριών που σήμερα εξαιρούνται από τον φόρο, ο περιορισμός των επιτρεπόμενων συναλλαγών των υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων με το κεντρικό και η δραστική μείωση του ποσοστού αναγνώρισης του κόστους αγορών εμπορεύσιμων αγαθών, δαπανών, παγίων και υπηρεσιών.

Σε μέτρα που θα καθιστούν απαγορευτικές τις συναλλαγές με offshore εταιρείες αλλά και την οποιαδήποτε χρησιμοποίησή τους ως εργαλείο φοροαποφυγής προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών παράλληλα με τη λήψη άλλων μέτρων που θα τονώνουν το κοινό αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης, όπως η εξοντωτική φορολόγηση των μπόνους των μεγαλοστελεχών των τραπεζών, η υπαγωγή των μερισμάτων στην φορολογική κλίμακα και η φορολόγηση της υπεραξίας των κερδών από χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών.

Είναι κάθε άλλο παρά τυχαίο που και τα τρία αυτά μέτωπα έχουν στοχοποιηθεί όχι μόνον από την ελληνική κυβέρνηση αλλά από μεγάλες χώρες της ΕΕ, καθώς θεωρούνται εστίες σημαντικής φοροδιαφυγής εν τω μέσω νομιμότητας και άρχισαν να «ταράζουν» την φορολογική ισορροπία στο αποκορύφωμα της κρίσης.

Ηδη, η Γαλλία και η Αγγλία, χώρες που επισκέφθηκε μόλις την εβδομάδα που μας πέρασε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσαν την επιβολή φόρου 50% επί των μπόνους που θα εισπράξουν τα τραπεζικά στελέχη τους το 2010, όταν αυτά θα υπερβαίνουν τα 27.500 ευρώ στη Γαλλία και τις 25.000 στερλίνες στην Αγγλία. Στην Ελλάδα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απαγόρευση χορήγησης μπόνους στα στελέχη των υπό δημόσιο χαρακτήρα τραπεζών και τη φορολόγηση κατά 90% των αντίστοιχων που θα «τολμήσουν» να χορηγήσουν οι ιδιωτικές τράπεζες.


Η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από μία χρηματιστηριακή συναλλαγή θεωρείται πλέον απόλυτα ώριμη, καθώς η σημερινή συγκυρία απέχει πολύ από την περίοδο Αλογοσκούφη που έβριθε τεχνικών ανεπαρκειών αλλά και φιλοσοφίας του όλου μέτρου. Για τον λόγο αυτό άλλωστε η εφαρμογή του μέτρου έπαιρνε συνεχείς παρατάσεις με τελευταία αυτήν που έδωσε το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης προκειμένου να μελετηθεί προσεκτικότερα.

Το πλαίσιο στο οποίο είχε καταλήξει η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν καταφανώς προβληματικό θεωρεί ο κ. Παπακωνσταντίνου και υπογραμμίζει ότι ένα παρόμοιο πλαίσιο φορολόγησης της υπεραξίας ισχύει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το να μην μπορούμε μέχρι σήμερα να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα είναι μάλλον περίεργο και δηλώνει σίγουρος ότι θα βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος εφαρμογής.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν εξάλλου ότι από τις πρώτες βασικές αλλαγές του νέου πλαισίου θα είναι και η δυνατότητα του συμψηφισμού ζημιών από τα «γυρίσματα» των μετοχών με κριτήριο ωστόσο τον χρόνο διακράτησής τους. Κάτι, που δεν προβλεπόταν στη ρύθμιση Αλογοσκούφη με αποτέλεσμα να καλούνται να καταβάλλουν φόρο ακόμη και εκείνοι που στο τελικό ισοζύγιο δεν διέθεταν κέρδη.

Συγκεκριμένα, στο τραπέζι θα τεθεί θέμα είτε για αυτοτελή φορολόγηση της υπεραξίας με συντελεστή που θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο διακράτησης των μετοχών είτε για υπαγωγή της υπεραξίας στην κλίμακα φορολόγησης, με συμψηφισμό των ζημιών στην περίπτωση αρνητικής απόδοσης. Σύμφωνα με τα σημερινά ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες, ο συντελεστής ξεκινά από 10% έως 45% στην περίπτωση της υπαγωγής στην κλίμακα, ενώ στην περίπτωση της αυτοτελούς φορολόγησης κυμαίνεται από 10% -15%.

Μεταξύ πάντως των προτεινόμενων σεναρίων, έδαφος κερδίζει η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή που θα μειώνεται όσο περισσότερο διακρατούνται οι μετοχές. Eνα τέτοιο μέτρο, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης επενδυτικής συνείδησης και να περιορίσει σημαντικά βραχυχρόνιες και μεμονωμένες κερδοσκοπικές κινήσεις.

Κάτι, που εφαρμόζεται ήδη στην περίπτωση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Πράγματι, ο φόρος αυτός περιορίζει τις βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές συναλλαγές, αφού όσο συχνότερα αλλάζουν χέρια οι μετοχές τόσο περισσότερο φόρο πληρώνει ο συναλλασσόμενος. Αυτό με τη σειρά του περιορίζει τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών, αυξάνει την αξιοπιστία του Χρηματιστηρίου και ενισχύει την αποτελεσματικότητά του στην ενδυνάμωση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Είναι πάντως γεγονός ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν φόρο τόσο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών όσο και επί της υπεραξίας των μετοχών.


ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Στο θέμα της φορολόγησης τα πράγματα εμφανίζονται απλούστερα δεδομένου ότι όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση η αυτοτελής φορολόγηση θα καταργηθεί και το σύνολο των εισοδημάτων αυτών θα υπαχθεί στην ενιαία πλέον φορολογική κλίμακα. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο επιβάλλεται φόρος 10% στα stock οptions, ενώ με 10% φορολογούνται και τα μερίσματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους δικαιούχους.

Εφόσον τα μερίσματα υπαχθούν στην κλίμακα είναι προφανές ότι θα φορολογούνται με συντελεστή από 0% (αν το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο) μέχρι και 40% εάν ξεπερνούν το ανώτατο κλιμάκιο φορολόγησης όπου αυτό οριστεί. Οι αποφάσεις θα ληφθούν και με βάση τα ισχύοντα στην Ευρώπη σύμφωνα με τα οποία:

- Στη Γαλλία τα μερίσματα φορολογούνται με βάση την κλίμακα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρέχεται 40% έκπτωση.

- Στη Γερμανία γίνεται παρακράτηση 26,375% επί του διανεμόμενου μερίσματος με πλήρη εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου.

- Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται και φορολογούνται με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

- Στην Ισπανία παρακρατείται το 18% επί του διανεμόμενου μερίσματος τη στιγμή που πιστώνεται

- Στην Κύπρο παρακρατείται το 15% επί του ακαθάριστου ποσού κατά την καταβολή του μερίσματος, υπέρ αμυντικών δαπανών!

- Στη Φινλανδία παρακρατείται το 19% και καταβάλλεται κατά την καταβολή του μερίσματος από την εταιρεία.


Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΟFFSHORE

Απείρως πολυπλοκότερη εμφανίζεται η προσπάθεια εντοπισμού και φορολόγησης των offshore εταιρειών καθώς το πρόβλημα είναι διεθνές και απαιτείται, όπως ανέφερε ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, συντονισμός και συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα ωστόσο, ειδικά για τη χώρα μας, έχει τρεις διαστάσεις που έχουν να κάνουν με:

- Την εξαγωγή κερδών μέσω υπερτίμησης της αξίας των εισροών ή υποτίμηση των πωλήσεων προς τις χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για αποφυγή της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

- Τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων για την αποφυγή του φόρου μεταβίβασης.

- Τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια για την αποφυγή φόρου που θα προέκυπτε από την εφαρμογή των τεκμηρίων αυτών.

Στην ιδιαιτερότητα του προβλήματος θα πρέπει να προστεθεί ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τον ισχύοντα νόμο, π.χ. ειδικός φόρος 3% επί των ακινήτων, ο νόμος στην ουσία καθίσταται ανενεργός εξαιτίας της πληθώρας των εξαιρέσεων αλλά και της αδυναμίας ελέγχου για τον εντοπισμό των υπόχρεων.

Το πρώτο μέτρο έτσι, σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, έχει να κάνει με τον απλούστερο των ελέγχων διασταύρωσης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ακίνητα που ανήκουν σε offshore και δεν έχουν δηλωθεί.

Το δεύτερο άμεσο μέτρο θα είναι ο περιορισμός των κατηγοριών που σήμερα εξαιρούνται από την επιβολή του ειδικού φόρου με παράλληλη αύξηση του συντελεστή ακόμη και στο 40%.


ΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Μεταξύ των προτάσεων που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών είναι να υπάρξει σαφής καταγραφή στη φορολογική νομοθεσία των επιτρεπόμενων συναλλαγών των υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων με το κεντρικό. Και αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί ότι οι εξωχώριες εταιρείες φορτώνουν με δαπάνες τα υποκαταταστήματά τους προκειμένου να μην φορολογούνται τα πραγματικά εισοδήματα που αποκτούν στη χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά στη δικαιολόγηση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με δάνεια, εξετάζεται να μην αναγνωρίζεται ως δικαιολογητικό στοιχείο το ποσό που θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικού προσώπου και εταιρειών του εξωτερικού (off shore ή/και νομίμων εταιρειών που δραστηριοποιούντα σε κράτη των οποίων των εθνικό φορολογικό δίκαιο δεν προβλέπει απαγορευτικές διατάξεις για τη συνεργασία με off shore).

Επίσης εξετάζεται να μειωθεί σε 10%-15% το ποσοστό έκπτωσης της αναγνώρισης του κόστους (αγορών εμπορεύσιμων αγαθών, δαπανών, παγίων, υπηρεσιών κ.λπ.), το οποίο προέρχεται από εταιρείες εγκατεστημένες στα κράτη-μέλη της ΕΕ στα οποία δεν απαγορεύεται η συνεργασία με offshore και τα εισοδήματα αυτών φορολογούνται με ελάχιστο συντελεστή.

Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης