Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επείγουσα Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

18 Δεκέμβριου 2009
  • Επείγουσα Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Επείγουσα Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανακοινώνεται ότι αναφορικά με την προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων στις θεματικές ενότητες Μεταποίηση – Τουρισμός – Εμπόριο – Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού επενδυτών οι οποίοι ταυτόχρονα προσπαθούν σήμερα 18-12-2009 (καταληκτική ημερομηνία υποβολών) να υποβάλουν επενδυτική πρόταση παρατηρήθηκε αδυναμία του Πληροφοριακού Συστήματος να ανταποκριθεί. Για τον λόγο αυτό θα γίνονται δεκτές οι επενδυτικές προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr μέχρι τις 24.00 της 18-12-2009. Οι αντίστοιχες παραλαβές των επενδυτικών προτάσεων (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή) από τους Ε.Φ.Δ θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Δευτέρα 21-12-2009 και ώρα 14.30 μ.μ.

Ημερομηνία: 18/12/2009


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης