Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επείγουσα Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

18 Δεκέμβριος 2009
  • Επείγουσα Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013
Επείγουσα Ανακοίνωση αναφορικά με την υποβολή προτάσεων για την Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανακοινώνεται ότι αναφορικά με την προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων στις θεματικές ενότητες Μεταποίηση – Τουρισμός – Εμπόριο – Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού επενδυτών οι οποίοι ταυτόχρονα προσπαθούν σήμερα 18-12-2009 (καταληκτική ημερομηνία υποβολών) να υποβάλουν επενδυτική πρόταση παρατηρήθηκε αδυναμία του Πληροφοριακού Συστήματος να ανταποκριθεί. Για τον λόγο αυτό θα γίνονται δεκτές οι επενδυτικές προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr μέχρι τις 24.00 της 18-12-2009. Οι αντίστοιχες παραλαβές των επενδυτικών προτάσεων (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή) από τους Ε.Φ.Δ θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Δευτέρα 21-12-2009 και ώρα 14.30 μ.μ.

Ημερομηνία: 18/12/2009

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης