Ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία κερδών από λαχεία.

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Δεκέμβριος 2009
Από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227/Α΄/10-12-2009) αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α΄/2009), που αφορούσε την επιβολή φόρου 10% σε όλα τα κέρδη των λαχείων, από την έναρξή της και μέχρι 30 Απριλίου 2010. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεν επιστρέφεται. Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. 101 84 ΑΘΗΝΑ
Γραφείο Τύπου
Τηλ.: 2103375793
                 

Ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία κερδών από λαχεία:

Από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227/Α΄/10-12-2009) αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α΄/2009), που αφορούσε την επιβολή φόρου 10% σε όλα τα κέρδη των λαχείων, από την έναρξή της και μέχρι 30 Απριλίου 2010. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεν επιστρέφεται.
Κατόπιν τούτου, όλα τα γραμμάτια των λαχείων που κερδίζουν ποσά μέχρι 100 ευρώ δεν φορολογούνται (άρθρο 12, παράγ. 6 του ν. 2948/2001 – ΦΕΚ 242/Α’/19-10-2001). Κατάλογοι κερδών που εκδόθηκαν σύμφωνα με όσα προέβλεπε το άρθρο 35 του ν. 3775/2009, δεν ισχύουν.