Αποτελέσματα live αναζήτησης

Την έναρξη διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος κήρυξε ο υπουργός Οικονομικών .

18 Δεκέμβριου 2009 Σχόλια
  • Σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Παπακωνσταντίνου επισήμανε ότι τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται. Συγκεκριμένα, το 2001 τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 21,8%. Το 2004 μειώθηκαν στο 19,6% και το 2009 στο 19%. Πρόκειται από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ, το σύνολο των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους στην Ελλάδα είναι κάτω του 20%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι 25% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 26%.
Την έναρξη διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος κήρυξε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Για πολλοστή φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα  αναφέρθηκε στις βασικές θέσεις της κυβέρνησης για τις φορολογικές αλλαγές που σχεδιάζει του Υπουργείο.

Σε συνέντευξη Τύπου , ο κ. Παπακωνσταντίνου επισήμανε ότι τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται. Συγκεκριμένα, το 2001 τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 21,8%. Το 2004 μειώθηκαν στο 19,6% και το 2009 στο 19%. Πρόκειται από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ, το σύνολο των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους στην Ελλάδα είναι κάτω του 20%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι 25% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 26%.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε -μεταξύ άλλων- ότι τα δημόσια έσοδα μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν διότι είναι πολύ χαμηλά και ότι το κύριο μέρος των φορολογικών εσόδων προέρχεται από ένα μικρό ποσοστό φορολογουμένων, κυρίως μισθωτών μεσαίων εισοδημάτων και υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Οι μισθωτοί δηλώνουν μέσο εισόδημα 14.400 ευρώ, οι συνταξιούχοι 11.800 ευρώ, οι επιχειρηματίες 10.400 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 9.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η υστέρηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται:

-στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή

-στην περιορισμένη προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας

-στους ελλιπείς ελεγκτικούς μηχανισμούς

-στις στρεβλώσεις που προκαλεί το ίδιο σύστημα φορολόγησης π.χ. αυτοτελής φορολόγηση, απαλλαγές χωρίς στόχευση, κλπ) και

-στην απουσία ισχυρών κινήτρων συμμόρφωσης και αποκάλυψης της φορολογητέας ύλης.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε επίσης, ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ένα φορολογικό πλαίσιο, σύμφωνα με έξι συγκεκριμένες αρχές: Το νέο φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι δίκαιο, αναδιανεμητικό, αποτελεσματικό, αποδοτικό, απλό και διαφανές. Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα απλωθεί παντού, όπως στη φορολόγηση φυσικών προσώπων, στη φορολόγηση επιχειρήσεων, στη φοροδιαφυγή, στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και τις αλλαγές στη φορολογική διοίκηση και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τα  μέτρα που έχουν αναφερθεί πολλάκις και από τον κόμβο μας αλλά και από όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα οποία θα μας απασχολήσουν από σήμερα και μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου στην βουλή έτσι όπως τα ανέφερε ο Υπ.Οικ. Κος Παπακωνσταντίνου.

Για τα φυσικά πρόσωπα :

-γενίκευση του «πόθεν έσχες» στις φορολογικές δηλώσεις

-ενιαία προοδευτική τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλα τα εισοδήματα

-κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης και χαριστικών φοροαπαλλαγών

-φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων

-λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων

-σύστημα έκπτωσης φόρου μέσω αποδείξεων και

-φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών.

Για τη φορολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ο κ. Παπακωνσταντίνου προσδιόρισε επίσης  τα εξής:

-Διαχωρισμός διανεμομένων και αδιανέμητων κερδών

-Υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα και δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς των φορολογικών υπηρεσιών, κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και φορολόγηση των συναλλαγών με off-shore.

Ειδικά για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας οι κατευθύνσεις είναι:

-επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλότερο αφορολόγητο από εκείνο που ίσχυε.

-εφαρμογή από το 2010 της προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Τέλος, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών οι βασικές κατευθύνσεις είναι:

-Έλεγχος του «πόθεν έσχες» σε όλους τους εφοριακούς και παύση καθηκόντων σε όσους αποδεικνύεται ότι δεν δικαιολογούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία από τα εισοδήματά τους.

-Ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς καυσίμων για την πάταξη του λαθρεμπορίου.

-Κατάρτιση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ενός προγράμματος στοχευμένων διασταυρώσεων και διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων στη βάση των ευρημάτων.

-Δημοσιοποίηση εισοδημάτων και φόρου από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα στο διαδίκτυο (εφαρμογή νόμου 2238/1994).

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου πρόσθεσε στο σημείο αυτό, ότι θα γίνει πρώτα συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Την ερχομένη Τρίτη συγκαλείται η πρώτη συνάντηση των συντονιστών διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, την επομένη (Τετάρτη) θα γίνει συνάντηση των ομάδων εργασίας και ταυτόχρονα αρχίζει και η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου.

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι αρχές Μαρτίου θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή.

www.kathimerini.gr  


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης