Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν θα δοεθεί άλλη παράταση για τις διορθώσεις στο Ε9

18 Δεκέμβριος 2009
  • Θέμα: «Λειτουργία εφαρμογής για τη βελτίωση περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)» Υπενθυμίζεται ότι με την ΠΟΛ 1144/2009 παρατάθηκε η λειτουργία της εφαρμογής για τη βελτίωση περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2009.
Σύμφωνα με το Δελτίου τύπου που Εξέδωσε η Γ.Γ.Π.Σ. δεν θα δοθεί άλλη παράταση για την διόρθωση των λαθών στα έντυπα Ε9.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Λειτουργία εφαρμογής για τη βελτίωση περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)»
Υπενθυμίζεται ότι με την ΠΟΛ 1144/2009 παρατάθηκε η λειτουργία της εφαρμογής για τη βελτίωση περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2009.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και έχουν ήδη εκδοθεί (ή επίκειται εντός των ημερών η έκδοση) εκκαθαριστικά σημειώματα Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008, για πλήθος που αντιστοιχεί στο 96% του συνόλου.

Οι φορολογούμενοι πολίτες για τους οποίους η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και έχουν λάβει από τη Γ.Γ.Π.Σ. ειδοποίηση για τη βελτίωση / διόρθωση των δηλώσεών τους μέσω τηλεφωνικού κέντρου (8011112277) ή μέσω διαδικτύου (www.e-9.gr), παρακαλούνται να ανταποκριθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεδομένου ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης