Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται τα πριμ.

16 Δεκέμβριου 2009 Σχόλια
  • Το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1089/2009 απόφασή του έκρινε ότι η χορήγηση των πριμ από τους εργοδότες προς τους υπαλλήλους τους υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση της εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΚΟ με την οποία ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που υποχρέωνε την εταιρεία να καταβάλει το ποσό των περίπου 5.960 ευρώ, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορούσε τα πριμ (από 38 έως 52 ευρώ) που χορηγούσε η ΕΚΟ κατά το διάστημα 1998-1999 σε ορισμένους υπαλλήλους της ως επιβράβευση και ως κίνητρο για την αποφυγή ατυχήματος ή τραυματισμού επί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σε ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται τα πριμ.

Απεφάνθη το πρώτο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας .

Σύμφωνα με το ΣτΕ τα πριμ προς τους εργαζομένους υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.Το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. Σ.τ.Ε. 1089/2009 απόφασή του έκρινε ότι η χορήγηση των πριμ από τους εργοδότες προς τους υπαλλήλους τους υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση της εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΚΟ με την οποία ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που υποχρέωνε την εταιρεία να καταβάλει το ποσό των περίπου 5.960 ευρώ, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορούσε τα πριμ (από 38 έως 52 ευρώ) που χορηγούσε η ΕΚΟ κατά το διάστημα 1998-1999 σε ορισμένους υπαλλήλους της ως επιβράβευση και ως κίνητρο για την αποφυγή ατυχήματος ή τραυματισμού επί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το ΣτΕ έκρινε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία «ως αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό, έστω και αν οι παροχές αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της εργασίας που προσφέρει ο μισθωτός, αλλά χορηγούνται σε αυτόν από τον εργοδότη οικειοθελώς και από ελευθεριότητα, πάντως, όμως με αφορμή τη σχέση εργασίας που τους συνδέει και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του εργοδότη να διακόψει μονομερώς τις παροχές αυτές». Εξαιρούνται, συνεχίζει η απόφαση, «μόνον οι έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή τα δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, γεννήσεως τέκνων του ασφαλισμένου και βοηθήματα στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου».

Αναφέρει, επίσης, η απόφαση του ΣτΕ ότι «υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η οποιασδήποτε φύσεως χρηματική ή σε είδος παροχή, η οποία χορηγείται από τον εργοδότη για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των μισθωτών (πριν παραγωγής), έστω και αν η παροχή αυτή δίδεται από ελευθεριότητα του εργοδότη, ο οποίος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς».

Πηγή Α.Π.Ε.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης