Αποτελέσματα live αναζήτησης

Θα μονιμοποιούνται όσοι εργάζονται 3 μήνες με «μπλοκάκι».

11 Δεκέμβριου 2009
  • Εξι αλλαγές στο καθεστώς της ευέλικτης εργασίας. Τα μέτρα οριστικοποίησε χθες η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των κοινωνικών εταίρων.
Θα μονιμοποιούνται όσοι εργάζονται 3 μήνες με «μπλοκάκι».

Εξι αλλαγές στο καθεστώς της ευέλικτης εργασίας. Τα μέτρα οριστικοποίησε χθες η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των κοινωνικών εταίρων .Ανώτατη χρονική διάρκεια 3 μηνών στις συμβάσεις έργου (στην εργασία με μπλοκάκι που παρέχεται αποκλειστικά σε έναν εργοδότη), εφαρμογή ελαστικών ωραρίων εργασίας μόνο κατόπιν συμφωνιών με τα συνδικάτα, περιορισμούς στη χρήση ενοικιαζόμενων εργαζομένων και προσαυξήσεις στις αμοιβές των μερικώς απασχολουμένων προβλέπει, στα βασικά σημεία, το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων στους ευέλικτα απασχολούμενους.


Συνεδρίαση
Τα μέτρα οριστικοποίησε χθες η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων των κοινωνικών εταίρων που συνεδρίασε υπό τον Α. Λοβέρδο και όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας η κυβέρνηση θα τα επεξεργαστεί και θα καταθέσει τον προσεχή Ιανουάριο προς ψήφιση στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής τα μέτρα έχουν ως εξής:

1. Η μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για τρεις συνεχείς μήνες. Η συμφωνία καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται μέσα σε 8 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

2. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας (εφαρμογή ελαστικών ωραρίων) καθορίζεται με επιχειρησιακές συμβάσεις ή συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων ή των ενώσεων προσώπων (για να συσταθούν αρκούν 5 εργαζόμενοι, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον 20). Σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν συνδικάτα ή απασχολούν λιγότερους από 20, η συμφωνία γίνεται μεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωματείου. Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στις εποχικές επιχειρήσεις και στους εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης του έγγραφου τύπου, η σύμβαση μερικής απασχόλησης θεωρείται σύμβαση πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησης είναι μικρότερο των 4 ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων προσαυξάνονται κατά 7,5% ή 10% αν συμφωνηθεί να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται 1 φορά την ημέρα.

4. Η παραχώρηση (ενοικίαση) μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, προσωρινές και εποχικές ανάγκες. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης μετά τη λήξη της διάρκειάς της και τυχόν ανανέωσής της με σύναψη νέας σύμβασης εργασίας, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα 45 (ημερολογιακών) ημερών, τεκμαίρεται ότι με αυτή επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, με συνέπεια τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Με παρέμβαση της ΓΣΕΕ θα «παγώσει» η δυνατότητα δραστηριοποίησης γραφείων ενοικίασης εργαζομένων που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα.

5. Η επιχείρηση που έχει περιορισμό στη δραστηριότητά της μπορεί να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μόνον αν προηγουμένως προβεί σε διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε περίπτωση που επιβάλλεται το μέτρο της διαθεσιμότητας, η περίοδος θα είναι 3 μήνες κατ’ έτος, ενώ θα τεθεί χρονικός περιορισμός ανάμεσα στις περιόδους, ώστε να μη γίνεται καταστρατήγηση (π.χ. 3 μήνες πριν από το τέλος του έτους και 3 μήνες στις αρχές του νέου έτους).

6. Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας του εργαζομένου σε περισσότερες των δύο περιόδων με απλή αίτηση του μισθωτού στον εργοδότη και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιθεώρησης εργασίας.


Εκκρεμότητες
Για τις παραπάνω παρεμβάσεις, πάντως, δεν έχει υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων που μετείχαν στην Επιτροπή υπό τον καθηγητή Ι. Κουκιάδη.

Οι εμπειρογνώμονες των εργοδοτικών οργανώσεων έχουν θέσει βέτο σε πολλές από τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ η ΓΣΕΕ ζήτησε να προβλεφθούν εγγυήσεις και για τους εργαζόμενους με καθεστώς εργολαβίας (δεν έχει συζητηθεί το σχετικό θέμα παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση). Σε εκκρεμότητα έχει μείνει και η καταβολή υποχρεωτικής αμοιβής της εργασίας τα Σάββατα.


Με συμβάσεις
Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας (εφαρμογή ελαστικών ωραρίων) καθορίζεται με επιχειρησιακές συμβάσεις ή συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου εργαζομένων ή των ενώσεων προσώπωνΩράριο
Εφόσον το ωράριο απασχόλησης είναι μικρότερο των 4 ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολου- μένων προσαυξάνονται κατά 7,5% ή 10% αν συμφωνηθεί να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται 1 φορά την ημέρα.

Αδειες
Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας του εργαζομένου σε περισσό- τερες των δύο περιόδων με απλή αίτηση του μισθωτού στον εργοδότη

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης