Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων - Παράταση των μέτρων έως τις 30.4.2021

15 Απρίλιος 2021
Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων - Παράταση των μέτρων έως τις 30.4.2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 17512/1153/12.4.2021 με την οποία τροποποιείται η 39363/1537/30-9-2020   κοινή υπουργική απόφασης και προβλέπεται αναλυτικά  ότι o χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β'4262) κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης