Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Προτάσεις για αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

10 Δεκέμβριου 2009
  • Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σε όλο τον κόσμο, η φοροδιαφυγή χέρι-χέρι με τη διαφθορά καταστρέφει την οικονομία. Η έκταση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς σε κάθε κράτος δεν μπορεί να προσδιορισθεί απόλυτα, συνεπώς τα όποια μεγέθη κατά καιρούς βλέπουν το φώς της δημοσιότητας στηρίζονται σε εκτιμήσεις του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και λοιπών διεθνών οργανισμών. Οι συνέπειες όμως της φοροδιαφυγής είναι πραγματικά τραγικές και τις βιώνουν όλοι οι πολίτες.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ 
1ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1ο μέρος προτάσεων

Αντί προλόγου

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σε όλο τον κόσμο, η φοροδιαφυγή χέρι-χέρι με τη διαφθορά καταστρέφει την οικονομία. Η έκταση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς σε κάθε κράτος δεν μπορεί να προσδιορισθεί απόλυτα, συνεπώς τα όποια μεγέθη κατά καιρούς βλέπουν το φώς της δημοσιότητας στηρίζονται σε εκτιμήσεις του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και λοιπών διεθνών οργανισμών. Οι συνέπειες όμως της φοροδιαφυγής είναι πραγματικά τραγικές και τις βιώνουν όλοι οι πολίτες.

Κατά καιρούς διάφοροι υποστηρίζουν τη θεωρία, ότι κυρίαρχος παράγοντας για την γιγάντωση των φαινομένων αυτών είναι η συμμετοχή των οργάνων της πολιτείας στη διαφθορά, συνεπώς η από μέρους τους απόκτηση πλούτου ο οποίος δεν δηλώνεται. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας παραθέτουν ως παράδειγμα την δηλωμένη αμφισβήτηση από τον Αριστοτέλη (Πολιτικά), του θεσμού των «εφόρων», θεσμού που είχε καθιερωθεί κατά την αρχαιότητα στο κράτος της Σπάρτης και σκοπό είχε τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών, αμφισβήτηση την οποία αιτιολογούσε λέγοντας ότι η συγκέντρωση της όποιας εξουσίας στα χέρια των ολίγων ενισχύει ακόμα περισσότερο τη διαφθορά.

Η ανωτέρω θεωρία είναι κατ’ αρχήν γενικόλογη, είναι αόριστη, στηρίζεται μεν σε υποθέσεις διαφθοράς που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας, αλλά σπιλώνει το σύνολο των λειτουργών του κρατικού μηχανισμού και όχι μόνο, περιστρεφόμενη συνήθως γύρω από το ευφάνταστο σενάριο της λειτουργίας ενός μεθοδευμένου συστήματος παραοικονομίας και φοροδιαφυγής με τη συμμετοχή και των οργάνων της πολιτείας.

Το Σύνταγμα της χώρας μας επιβάλλει, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα κατανέμει τα φορολογικά βάρη σύμφωνα με τη φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη. Στην πράξη όμως, νομοτεχνικά, το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα μόνο κοινωνικά δίκαιο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί, όταν αφήνει πολλά παράθυρα ανοικτά, εκμεταλλεύσιμα από αυτούς που αποκτούν πλούτο σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, επικαλούμενοι τη φράση «ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό». Εδώ λοιπόν εντοπίζεται ο κυρίαρχος παράγοντας.

Η ουσιαστική απλοποίηση και σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος, με το κλείσιμο όλων των παραθύρων που δίνουν τη δυνατότητα της φοροαποφυγής πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα. Η μεθοδευμένη φοροδιαφυγή, έχει δικούς της κανόνες οι οποίοι ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τους παραδεκτούς κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζεται και λειτουργεί η αγορά, στηρίζονται στο υφιστάμενο πολυδαίδαλο φορολογικό σύστημα.

Οι προτάσεις που ακολουθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν στο διάλογο που θα ξεκινήσει εν’ όψει της διαμόρφωσης και κατάθεσης του φορολογικού νομοσχεδίου, διότι καλύπτουν επίκαιρα θέματα που χρήζουν ουσιαστικής αναμόρφωσης. Η ανακατανομή των φορολογικών βαρών, επιβάλλεται από το κοινωνικό συμφέρον και πρέπει να τύχει ευρείας αποδοχής. Η ουσιαστική φορολογική αναμόρφωση πρέπει να αρχίσει αφ’ ενός με την απλοποίηση και σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος, την εσωτερική αναδιοργάνωση, και τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και αφ’ ετέρου την πάταξη της διαφθοράς όσο ψηλά και αν βρίσκεται.

Οι προτεινόμενες μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μπορούν να ισχύσουν από 1.1.2010 στην έκταση εκείνη που θεωρούμε ότι δεν διαταράσσουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο και βελτιώνουν τη σχέση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Ομοίως από την ίδια ημερομηνία μπορούν να ισχύσουν απλοποιήσεις στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, και ειδικότερα ο περιορισμός του αριθμού των υπόχρεων φυσικών προσώπων από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι επιστημονική επιτροπή του Ι.Ο.Φο.Μ., επεξεργάζεται και ένα ακόμα πακέτο προτάσεων (2ο μέρος) το οποίο θα κατατεθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.Φο.Μ.


Ο Πρόεδρος    Ο Α’ Αντιπρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας
       
Χρήστος Γιαννόπουλος    Γιώργος Κορομηλάς    Δαμιανός Ευστρατιάδης


Συνημμένα

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης