Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας

Επιβολή προστίμου για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας
  • Επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για επιτήρηση εργαζομένου μέσω κάμερας


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε, με βάση τα άρθρο 5 παρ. 1 γ’  και 6 παρ. 1 στ’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, σε εταιρεία, για μη νόμιμη χρήση κάμερας σε χώρο εργαζομένων.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η λήψη της κάμερας δεν περιοριζόταν σε χώρους που ήταν απαραίτητο για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών, αλλά λάμβανε εικόνα από χώρο γραφείων, ενώ παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης