Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης

13 Απρίλιος 2021
Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5%  επί των νοσηλίων από τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α. Παρατείνεται ο χρόνος αναστολής έως και τις 31-12-2021 (λήγει στις 30-6-2021), της υποχρέωσης καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 5% των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των κειμένων διατάξεων (π.δ.225/2000).
 
β. Καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, επιστρέφονται στις προαναφερόμενες Μ.Χ.Α. ή συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου αφορά στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 225/2000 (Α' 194).

Αιτιολογική:
Με τη διάταξη αυτή και για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2021, συνέπεια των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του 5% που οφείλουν να καταβάλουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προς το Δημόσιο από τα νοσήλεια που εισπράττουν.


Άρθρο 26
  
Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5%  επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010
  
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α' 66) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής της παρ. 1, από «30.6.2021» σε «31.12.2021» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
  
«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 31.12.2021, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 376/1974, Α'90) .».
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης