Δύο νέες κλίμακες για τη φορολογία των εισοδημάτων. - Προτάσεις του ΙΟΦΜ στο πλαίσιο έναρξης του κοινωνικού διαλόγου .

Οικονομικές Ειδήσεις

10 Δεκέμβριος 2009
Δύο νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος προτείνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΜ) σε έκθεσή του που απέστειλε προς το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο έναρξης του κοινωνικού διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Taxheaven.gr

Δύο νέες κλίμακες για τη φορολογία των εισοδημάτων.

Προτάσεις του ΙΟΦΜ στο πλαίσιο έναρξης του κοινωνικού διαλόγου .

Δύο νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος προτείνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΜ) σε έκθεσή του που απέστειλε προς το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο έναρξης του κοινωνικού διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.

Οπως αναφέρει το ΙΟΦΜ, η ουσιαστική απλοποίηση και σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος, με το κλείσιμο όλων των παραθύρων που δίνουν τη δυνατότητα της φοροαποφυγής, πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα. Η μεθοδευμένη φοροδιαφυγή έχει δικούς της κανόνες, οι οποίοι, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τους παραδεκτούς κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζεται και λειτουργεί η αγορά, στηρίζονται στο υφιστάμενο πολυδαίδαλο φορολογικό σύστημα. Το Ινστιτούτο παραθέτει δύο προτάσεις για τη διαμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Η πρώτη πρόταση μπορεί να υιοθετηθεί στο πλαίσιο της δημιουργίας εξ αρχής ενός νέου εθνικού φορολογικού συστήματος, ενώ η δεύτερη πρόταση μπορεί να υιοθετηθεί στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Επισημαίνεται επίσης ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να είναι η ίδια για μισθωτούς και συνταξιούχους και για όσους δηλώνουν εισοδήματα από άλλες πηγές.

Η πρώτη φορολογική κλίμακα δεν έχει καθόλου αφορολόγητο, αλλά προτείνεται ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος να γίνεται με έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα, του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιούνται κατ΄ έτος. Ειδικά και μόνο για συνταξιούχους να θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους μέχρι 7.000 ευρώ άνευ παραστατικών. Τα οφέλη από την αποδοχή αυτής της πρότασης είναι σύμφωνα με τον ΙΟΦΜ τα εξής:

* Περιορισμός του παρεμπορίου. Κάθε πολίτης, έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα πραγματοποιούσε τις αγορές του ή/ και θα λάμβανε τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες από τους νόμιμους επαγγελματίες, συνεπώς η οποιαδήποτε συναλλαγή με το παρεμπόριο θα καθίστατο ασύμφορη. * Περιορισμός της φοροδιαφυγής. Κάθε πολίτης, έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα απαιτούσε για κάθε συναλλαγή του να λάβει το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο. Κατά συνέπεια θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ και από τη φορολογία εισοδήματος των επιτηδευματιών.

* Ουσιαστικός έλεγχος του πόθεν έσχες.

Η δεύτερη προτεινόμενη κλίμακα, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, προβλέπει αύξηση του αφορολογήτου για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος στα 14.000,00 ευρώ και προσθήκη κλιμακίων με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και τιμαριθμοποίηση του αφορολογήτου κατ΄ έτος. Επίσης, προτείνεται μέρος του αφορολογήτου με τις δαπάνες που εκπίπτουν, αφού πρώτα επαναδιατυπωθεί στο σύνολό του με την προσθήκη και άλλων περιπτώσεων.

Ακόμη προτείνεται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας.

Πηγή  Το Βήμα