Αυξήθηκαν κατά 0,70% οι οφειλέτες στην εφορία το Φεβρουάριο - Στα 974 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο

Οικονομικές Ειδήσεις

8 Απρίλιος 2021
Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Φεβρουαρίου 2021 Taxheaven.gr


ΑΑΔΕ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Φεβρουαρίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΜΤΒ %
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 109.162.506.373 108.829.870.406 0,31%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 24.019.729.411 24.018.330.452 0,01%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 85.142.776.962 84.811.539.954 0,39%
Πλήθος οφειλετών 4.140.400 4.111.600 0,70%


Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.993.521
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 242.516.019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197.311.010
2ΜΗΝΟ 439.827.029

 

  ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2021 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 242.516.019 -31,39%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 197.311.010 -40,20%
2ΜΗΝΟ 707.816.055 651.646.309 683.422.122 439.827.029 -35,64%


- Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 2μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.628εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 1.668εκ. € (μείωση κατά 2,43%).

Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.028εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.039εκ. (μείωση κατά 1,04%)

Το 88,5% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 1.303.318 23.413.791 -94%
Εισόδημα 282.398.376 214.684.430 32%
Φόροι στην Περιουσία 122.708.145 138.145.261 -11%
Φ.Π.Α. 299.696.165 413.949.182 -28%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 148.227.366 90.879.298 63%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 4.845.959 2.996.804 62%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο 15.237.569 17.080.122 -11%
Δικαστικά έξοδα 4.137.195 5.049.862 -18%
Καταλογισμοί 2.581.690 16.816.136 -85%
Δάνεια 28.592.107 8.849.000 223%
  909.727.890 931.863.885 -2%


2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 2μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.537εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 1.574 εκ. (μείωση κατά 2,3%).

Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 974 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 977εκ. (μείωση κατά 0,31%)

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 2μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 253εκ € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 198εκ. € (αύξηση κατά 27,7%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Φεβρουάριο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 185 εκ. € (έναντι 130εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 41,8%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (86,1%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 1.974.702 12.680.216 -84%
Εισόδημα 40.810.284 17.174.534 138%
Φόροι στην Περιουσία 32.291.098 23.497.343 37%
Φ.Π.Α. 84.126.572 64.350.564 31%
ΣΥΝΟΛΟ 159.202.656 117.702.657 35%


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171       334.892.778   -21,4%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129       392.099.598   -14,9%
2ΜΗΝΟ 957.414.299 884.433.867 886.737.299 726.992.376 -18,0%