Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7 Δεκέμβριου 2009 Σχόλια
  • Αναρτάται στο Διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως τις 7/1/2010 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αναρτάται στο Διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως τις 7/1/2010 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Κύρια σημεία της πρωτοβουλίας, από την οποία πρακτικά δεν εξαιρείται κανένα όργανο, είναι η ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των αποφάσεων και πράξεων ως προϋπόθεση για τη νομιμότητά τους.

Όλα τα παραπάνω κάνουν εμφανείς τους στόχους του νέου σχεδίου νόμου και κινούνται σταθερά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προγραμματικών μας δεσμεύσεων : διαφάνεια, ανοιχτή διακυβέρνηση, πρόληψη και αποφυγή φαινομένων κακοδιαχείρισης του δημόσιου πλούτου και αποτροπή της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο και σε όλους τους τομείς.

Παράλληλα, καθιερώνεται η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε υπηρεσιακό δε επίπεδο, καθιερώνεται η λειτουργία της Μονάδας Διαφάνειας, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, με αντικείμενο τη μέριμνα για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο.

Πάνω από όλα όμως, η πρωτοβουλία αυτή επισφραγίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να καταστήσει τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς συμμέτοχους στην τεράστια προσπάθειά της να παταχθεί η διαφθορά. Οι ιδέες, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις όλων θα συμβάλουν ώστε η πρωτοβουλία μας αυτή να βελτιωθεί, να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί προς όφελος των πολιτών, του κοινωνικού συνόλου, του πολιτικού συστήματος και τελικά, των ίδιων των δημοκρατικών θεσμών στη πατρίδα μας.

Γιάννης Ν. Ραγκούσης
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

http://www.opengov.gr/ypes/


 Άρθρο 1 Ανάρτηση νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο


Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής


1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα και σε πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσιών δικαίου, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο καθώς και τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προυπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/05.

3. Στο Διαδίκτυο αναρτώνται:

1. Νόμοι που ψηφίζονται και κυρώνονται κατά το Σύνταγμα,
2. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
3. Τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
4. (Άλλες) πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
5. Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
6. Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,
7. Πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου , του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
8. Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,
9. Πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,
10. Προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων,
11. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης,
12. Πίνακες αποτελεσμάτων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
13. Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, απόλυσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου , του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,
14. Το σύνολο των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, των συμβάσεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους και των αποφάσεων έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
15. Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
16. Πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
17. Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δημόσιας περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ,
18. Οι πράξεις α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β) καθορισμού εθνικών δρυμών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των χαρακτηρισμών αυτών, δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών στ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, ζ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, η) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης οικοδομικών αδειών, θ) χωροθέτησης, ι) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων.
19. Ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.


 Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ανάρτησης στο Διαδίκτυο


1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται στο Διαδίκτυο με μέριμνα του προσώπου ή οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού/Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

2. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

3. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες αναρτώνται αμελλητί και στο Διαδίκτυο.

4. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στον μέσο χρήστη.


 Άρθρο 4 Ισχύς των πράξεων


1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και είναι κατά νόμο δημοσιευτέες ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
2. Οι πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο και δεν προβλέπεται από τον νόμο δημοσίευσή τους δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
3. Αν το κείμενο της δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί. Με ευθύνη του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.


 Άρθρο 5 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την επιφύλαξη κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.


 Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο


1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ καθώς και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού που είναι κατά τον παρόντα νόμο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο λειτουργεί υπηρεσιακή μονάδα με αντικείμενο τη μέριμνα για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο και ιδίως τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης και την λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και στοιχείων του ΦΕΚ στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μονάδες με αντίστοιχο αντικείμενο λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Οι υπηρεσιακές μονάδες της παρ. 1 συλλέγουν, καταχωρίζουν και δημοσιεύουν αποφάσεις και πράξεις των εποπτευόμενων φορέων, όπου η ανάρτηση αυτή προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
3. Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.
4. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δημιουργείται και τηρείται κεντρικό αρχείο νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που αναρτώνται στο Διαδίκτυο κατά τον παρόντα νόμο, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Με ευθύνη της υπηρεσιακής μονάδας λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
6. Με απόφαση που εκδίδει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Άρθρο 7 Διάθεση τευχών Εφημερίδας της Κυβερνήσεως


Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» τροποποιείται ως εξής:

Τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να διαθέτει τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε φορείς ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η διάθεση του περιεχομένου των τευχών οργανώνεται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση του περιεχομένου.


 Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος


Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από……..Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης