Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτήματα της Ε.Φ.Ε.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Οικονομικών.

  • Αιτήματα της Ε.Φ.Ε.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Οικονομικών.
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Ε.)
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 14 - 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ - Τηλ.:22210-84530 - email: [email protected]
Αρ. Πρωτοδικείου Χαλκίδας 34/1986 - Αρ. καταχώρησης Πρωτοδικείου Χαλκίδας 124/1986


Χαλκίδα 27/11/2009

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
                     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ
2)  Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.
3)  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
4)  9Ο Π.Τ. O.E.E..
5)  Ο.Ε.Β.Ε.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ:
1) Ισχύς του ορίου συναλλαγών συγκεντρ. καταστάσεων για το 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                            
2) Δυνατότητα αποπληρωμής των δόσεων της περαίωσης.
3) Παράταση διορθώσεων Ε9.
4) Παράταση προσαρμογής νέων ΚΑΔ.
5) Πρόστιμο για παράλειψη υποβολής δήλωσης ΕΤΑΚ.
6)  Αυτοτελές πρόστιμο ΠΟΛ 133/2009 για δηλώσεις ΦΠΑ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

    
Θα θέλαμε να σας εκθέσουμε κάποια προβλήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον κλάδο μας αυτή τη περίοδο αλλά και τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε, όπως τα έχουμε καταγράψει μέσα από την δραστηριότητα των μελών της Ενώσεώς μας.

Συγκεκριμένα,

1) Με την ΠΟΛ. 1162/10-12-2008, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. , κατ΄ εξαίρεση για το ημερολογιακό έτος 2009 , δεν συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300.00 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο και οι λιανικές πωλήσεις και  παροχής υπηρεσιών.
Είναι αίτημα όλου του κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών να συνεχίσει να ισχύει από 1/1/2010 το όριο των 300,00 ευρώ στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.      
Είμαστε υπέρ των διασταυρώσεων των στοιχείων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών και υποστηρίζουμε κάθε μέθοδο εντοπισμού της φοροδιαφυγής. Όμως η κατάργηση του ορίου  αυξάνει χωρίς αποτέλεσμα την γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος τόσο των λογιστικών μας γραφείων όσο και των επιχειρήσεων, απειλεί δε τους υπόχρεους με βαρύτατες ποινές και πρόστιμα, (π.χ. απώλεια και μη καταχώρηση φορτωτικής, αξίας λίγων λεπτών, που συνήθως αφήνουν οι μεταφορείς έξω από τα κλειστά καταστήματα). Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα επιπλέον στοιχεία που ζητούνται (λιανικές πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών κλπ) παρέχονται σε άλλες δηλώσεις όπως Φ.Π.Α., Ε3 κ.λπ. που είναι στην διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

2) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3775/2009 οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων του ν.3259/2004, 28 του ν.3697/2008,89 του ν.3746/2009 και 10 του ν.3763/2009 εφόσον δεν καταβάλουν  τουλάχιστον δυο συνεχόμενες δόσεις η περαίωση δεν είναι ισχυρή και οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται προς τακτικό φορολογικό έλεγχο.  Κύριε Υπουργέ όπως  και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, διανύουμε μια μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης και παρουσιάζεται αδυναμία πληρωμής ορισμένων δόσεων λόγω μη ύπαρξης ρευστότητας. Συνέπεια αυτών των δυσκολιών  είναι σήμερα  πολλοί επαγγελματίες να χάσουν την ρύθμιση αυτή ενώ και το δημόσιο σε μια πολύ δύσκολη για την Ελληνική Οικονομία  συγκυρία να μην εισπράττει αυτά τα έσοδα . Θεωρούμε ότι  είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που έχουν  χάσει την ρύθμιση αυτή να επανέλθουν πληρώνοντας τις δόσεις που οφείλουν και να δοθεί νέα καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Τέλος θεωρούμε ότι είναι εντελώς ανέφικτο οι χιλιάδες υποθέσεις να οδηγηθούν σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών,  κάτι που απλά σημαίνει ότι για όσες υποθέσεις υπάρξει παραγραφή θα ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων που καταβληθήκαν.

3) Αυτές τις μέρες πολλοί φορολογούμενοι έλαβαν επιστολή για τις διορθώσεις του εντύπου Ε9 με την ένδειξη ως 2η ειδοποίηση και με καταληκτική ημερομηνία την 30/11/2009.
Επειδή Κύριε Υπουργέ οι περισσότεροι των φορολογουμένων που λαμβάνουν αυτή την ειδοποίηση δεν είχαν παραλάβει την πρώτη επιστολή και όπως  μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς αφορά πολλές χιλιάδες φορολογουμένων,  παρακαλούμε να παρατείνετε την ημερομηνία επεξεργασίας των στοιχείων του Ε9 τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2009 έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε χωρίς λάθη αυτή την διαδικασία. Η όλη διαδικασία έχει στο μεγαλύτερο μέρος της  αναληθφεί από τους λογιστές φοροτεχνικούς οι οποίοι και έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόσθετο και σημαντικό αυτό έργο. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε επίσης Κύριε Υπουργέ πως σε πολλές περιπτώσεις τα δεδομένα αυτά  έχουν υποβληθεί είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τους φορολογούμενους στις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας αλλά για διάφορους λόγους δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους. 

4) Προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία προσαρμογής και αντιστοίχησης των νέων ΚΑΔ  ζητάμε την παράταση της μέχρι 31/12/2009 για να γίνουν και οι απαραίτητοι ανακεφαλαιωτικοί έλεγχοι από τους συναδέλφους λογιστές φοροτεχνικούς.

5) Με την ΠΟΛ 1108/2009 επιβάλλεται στα Νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία  δήλωση ΕΤΑΚ, αυτοτελές πρόστιμο ύψους 5.000,00 ευρώ συμβιβαζόμενο στα 3/5 . Θεωρούμε λογικό και ζητάμε για τη σχετική παράβαση να  επιβάλλεται η επιβάρυνση εκπρόθεσμς υποβολής με κατάργηση του παραπάνω προστίμου ενόψει μάλιστα της ανακοινωθείσας και επίσημα κατάργησης του ΕΤΑΚ.

6) Η  ΠΟΛ 1133/2009 ως συνέχεια  πράξης Νομοθετικού περιεχομένου  που εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη (ΦΕΚ 181 Α) προβλέπει την δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ όχι εφ’ άπαξ αλλά σε 3 δόσεις. Η διευκρινιστική εγκύκλιος που εκδόθηκε στη συνέχεια προβλέπει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης από φορολογικό μεταγενέστερο έλεγχο διαφοράς ΦΠΑ στην φορολογική περίοδο που αφορά η τμηματική καταβολή του φόρου, αλλά και σε οποιαδήποτε επόμενη φορολογική περίοδο, την επιβολή της διαφοράς του ΦΠΑ στο τριπλάσιο χωρίς να χωρεί συμβιβασμός. Έτσι ακυρώνεται  με τον χειρότερο τρόπο η λογική της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου και τιμωρούνται δυσβάστακτα και αναντίστοιχα όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν λόγω της οικονομικής δυσπραγίας την τμηματική καταβολή. Θεωρούμε αναποτελεσματική τη σχετική διάταξη   και ζητάμε την κατάργηση του αυτοτελούς προστίμου και την ισχύ των γνωστών διατάξεων επί εκπροθέσμων αρχικών ή συμπληρωματικών δηώσεων ΦΠΑ.Με εκτίμηση

                                            
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                  
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΣΠΥΡΟΥ                    
                                            
Ο  Γενικός Γραμματέας
ΓΙΩΡΓΟΣ  Χ. ΛΑΜΠΡΟΥ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης