Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή οικονομικών κινήτρων απόσυρσης αυτοκινήτου

25 Νοέμβριου 2009 Σχόλια
  • Η διαδικασία καταβολής των οικονομικών κινήτρων απόσυρσης με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της 10/11/2009, των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει ως εξής:
Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή οικονομικών κινήτρων απόσυρσης αυτοκινήτου .

Η διαδικασία καταβολής των οικονομικών κινήτρων απόσυρσης με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της 10/11/2009, των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει ως εξής:

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει στη αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας τη βεβαίωση παραλαβής του προς απόσυρση οχήματος μέχρι και 2/11/2009, καθώς και Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει, εκτός των άλλων, τον ΑΦΜ του και τον  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να κατατεθούν οι οικονομικές ενισχύσεις (κίνητρο απόσυρσης και αγοράς νέου αυτοκινήτου). Στη συνέχεια, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Μεταφορών Νομαρχίας, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Δ.Ο.Υ.), μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από αυτόν.

Αντίστοιχη είναι η διαδικασία για την καταβολή κινήτρου αγοράς του νέου οχήματος, στην οποία απαιτούνται, σύμφωνα με την ΚΥΑ, και τα παραστατικά αγοράς και η άδεια κυκλοφορίας.

Έτσι, απλοποιούνται οι διαδικασίες και παράλληλα επιτυγχάνεται ο δημοσιονομικός έλεγχος  των δικαιολογητικών πληρωμής.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης