Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πίνακες Υποψηφίων για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ Τάξης (28-11-2009)

  • Η τριμελής Επιτροπή των σεμιναρίων η οποία συγκροτήθηκε με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, στις υπ' αρ. Θ/61/18-7-2006 και υπ' αρ. Ι/38/17-3-2009 συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/132' rel='tag laws'>3470/2006</a>, συνεδρίασε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009
Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής σεμιναρίων της παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006

Η τριμελής Επιτροπή των σεμιναρίων η οποία συγκροτήθηκε με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, στις υπ' αρ. Θ/61/18-7-2006 και υπ' αρ. Ι/38/17-3-2009 συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006, συνεδρίασε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 11:00΄. Η επιτροπή σε συνέχεια των πολλαπλών συνεδριάσεών της, αφού ήλεγξε τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά ενός εκάστου που υπέβαλαν οι υποψήφιοι Λογιστές Φοροτεχνικοί για την αναβάθμισή τους στη Α' τάξη, οριστικοποίησε τους πίνακες των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια ως οι επισυναπτόμενοι πίνακες. Επίσης, οριστικοποίησε τους πίνακες των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά
σεμινάρια ως οι επισυναπτόμενοι πίνακες, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΠΑΔΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΡΑΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης