Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολές του Ε.Φ.Ε.Ε.Μ. προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με συγκεντρωτικές καταστάσεις, περαίωση, ΕΤΑΚ νομικών προσώπων και καταβολή ΦΠΑ με δόσεις.

  • Επιστολές του Ε.Φ.Ε.Ε.Μ. προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με συγκεντρωτικές καταστάσεις, περαίωση, ΕΤΑΚ νομικών προσώπων και καταβολή ΦΠΑ με δόσεις.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
              
Κουταρέλια 57β, τηλ. 2421022838, e-mail:[email protected]


ΒΟΛΟΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
                       
ΑΡ.ΠΡΩΤ.699 & 700

Προς τον
Υπουργό Οικονομικών
Κο Γ. Παπακωνσταντίνου    


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την ΠΟΛ. 1162/10-12-2008, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. , κατ’ εξαίρεση για το ημερολογιακό έτος 2009 , δεν συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300.00 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο και οι λιανικές πωλήσεις και  παροχής υπηρεσιών.
     
Είναι αίτημα όλου του κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών να συνεχίσει να ισχύει από 1/1/2010 το όριο των 300.00 ευρώ στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.
      
Τασσόμαστε υπέρ των διασταυρώσεων των στοιχείων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών και υποστηρίζουμε κάθε μέθοδο εντοπισμού της φοροδιαφυγής. Όμως η κατάργηση στις πολύ χαμηλές συναλλαγές αυξάνει χωρίς αποτέλεσμα την γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος των λογιστικών μας γραφείων και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων , απειλεί τους υπόχρεους με βαρύτατες ποινές και πρόστιμα, ενώ τα στοιχεία που ζητούνται παρέχονται και σε άλλες δηλώσεις όπως Φ.Π.Α., Ε3 κ.λπ..
                      

Προς τον
Υπουργό Οικονομικών
Κο Γ. Παπακωνσταντίνου


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια σειρά προβλημάτων, που έχουμε καταγράψει σε επαφή με τα μέλη μας , τα οποία δέχονται παράπονα από τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής μας .

1) Με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3775/2009 , οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου του Ν. 3259/2004, του άρθρου 28 του Ν. 3697/2008, του άρθρου 89 του Ν. 3746/2009 και του άρθρου 10 του Ν. 3763/2009 εφόσον δεν καταβάλουν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες δόσεις η περαίωση δεν είναι ισχυρή και οι υποθέσεις αυτές οδηγούνται προς τακτικό έλεγχο.
      
Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και ρευστότητας πολλοί επαγγελματίες παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής , με συνέπεια να χάσουν την ρύθμιση αυτή.

Πηγαίνουν στις Δ.Ο.Υ. να πληρώσουν τις δόσεις με προσαύξηση και συναντούν άρνηση από του εφόρους , επειδή εφαρμόζουν το νόμο.
       
Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελληνική Οικονομία θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς που έχουν χάσει τη ρύθμιση , να επανέλθουν πληρώνοντας τις δόσεις και να δοθεί νέα καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Επίσης  ότι είναι εντελώς ανέφικτο οι χιλιάδες υποθέσεις να οδηγηθούν σε τακτικό έλεγχο.

2) Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1108/26-08-2009 τα νομικά πρόσωπα που δε υπέβαλαν δήλωση ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήξη ημερομηνίας υποβολής της συγκεκριμένης δήλωσης επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο αξίας 5.000.00€ το οποίο συμβιβάζεται κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς στα 3/5 αυτού.
      
Κύριε Υπουργέ ζητούμε να επανεξετάσετε την απόφαση και να επαναφέρεται παλαιότερο καθεστώς με επιβάρυνση ανά μήνα καθυστέρησης πληρωμής, ανάλογα με την υποβολή της δήλωσης ,μιας και το ΕΤΑΚ βαίνει προς κατάργησή του.

3) Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και στην συνέχεια με την ΠΟΛ. 133/2-10-2009 δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους για καταβολή Φ.Π.Α. να αποδώσουν το οφειλόμενο ποσό φόρου σε τρεις δόσεις προκαταβάλλοντας το 30% της αρχικής δήλωσης υποβολής. Με την διευκρινιστική εγκύκλιο στη συνέχεια , όσοι κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης αν προκύψουν διαφορές στον Φ.Π.Α. από φορολογικό έλεγχο , η οφειλόμενη διαφορά θα καταβάλλεται στο τριπλάσιο χωρίς κανένα συμβιβασμό.
     
Λόγω της οικονομικής κρίσης και ρευστότητας , οι επιχειρήσεις είδαν θετικά το μέτρο από τη μια πλευρά και από την άλλη είδαν ότι το κράτος έρχεται να τιμωρήσει όσους επέλεξαν αυτή την διευκόλυνση , σαν να τους ξεχωρίζει από άλλους φορολογούμενους , οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και υπόκεινται ως προς τα πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2523/97 με δυνατότητα συμβιβασμού.

Θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη διευκόλυνση , γιατί κρίνεται ότι δεν θα λειτουργήσει προς όφελός τους . Παρακαλούμε για την επαναδιατύπωσή της γιατί το Υπουργείο Οικονομικών θα στερηθεί σημαντικών εσόδων Φ.Π.Α.   
    

 

Με τιμή
                  
Για το Δ.Σ.
 
         
Ο Πρόεδρος                                            

Μπουρμπούλιας Νικόλαος                                       


Ο  Γεν. Γραμματέας
 
Παππάς Δημήτριος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης