Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επαγγελματιες της τέχνης και του πολιτισμού - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις αιτήσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού Ιανουάριου, Φεβρουάριου 2021,

Επαγγελματιες της τέχνης και του πολιτισμού - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις αιτήσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού  Ιανουάριου, Φεβρουάριου 2021,
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 9501/323 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 1638/45/14-1-2021 «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β' 112 και Β'401).

Μετά το άρθρο 1, προστίθεται άρθρο 1Α, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 1Α

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021


Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του ν. 4764/2020, οι δικαιούχοι της παρούσας υποβάλλουν ανά μήνα ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 112 και Β'401).


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την 1638/45/14-1-2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης