Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφικτή θα είναι η συνέχιση εκμετάλλευσης Φορτηγού ή Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση με νέο νομοσχέδιο

Εφικτή θα είναι η συνέχιση εκμετάλλευσης Φορτηγού ή Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση με νέο νομοσχέδιο


Με το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και συγκεκριμένα με το άρθρο 47 αυτού, παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα, που καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές οχημάτων δημόσιας χρήσης, φορτηγών ή λεωφορείων, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων Δ.Χ. Κατά την υποβολή δε της αίτησης συνταξιοδότησης, δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Δ.Χ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 47
Χορήγηση δυνατότητας συνέχισης εκμετάλλευσης Φορτηγού ή Λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση


1. Πρόσωπα, τα οποία καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές οχημάτων δημόσιας χρήσης, φορτηγών ή λεωφορείων, δύνανται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων Δ.Χ..
2. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης από τα πρόσωπα της παρ. 1, δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου και της άδειας οδικού μεταφορέα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης