Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το οικονομικό επιμελητήριο καταρτίζει μητρώο εισηγητών για τα Σεμινάρια .

  • Με απόφαση της Kεντρικής του Διοίκησης το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας πρόκειται να προχωρήσει στην κατάρτιση του Μητρώου των Εισηγητών, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος, ως εκπαιδευτές στα επιμορφωτικά προγράμματα, που υλοποιεί ο φορέας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Με απόφαση της Kεντρικής του Διοίκησης το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας πρόκειται να προχωρήσει στην κατάρτιση του Μητρώου των Εισηγητών, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος, ως εκπαιδευτές στα  επιμορφωτικά προγράμματα, που υλοποιεί ο φορέας.

Η εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών θα πραγματοποιείται ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο σύμφωνα με τον επιμορφωτικό προγραμματισμό του Ο.Ε.Ε. Κατά την παρούσα περίοδο το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων εισηγητών για τα εξής επιμορφωτικά προγράμματα:

1. Αναπτυξιακός Νόμος – Επενδυτικά Σχέδια
2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3. Κοστολόγηση
4. Ελεγκτική
5. Διπλογραφικό Σύστημα σε ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία και ΟΤΑ,
6. Φορολογικά Θέματα (Φορολογία Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Συγχωνεύσεις
Επιχειρήσεων κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα υποβάλλονται στα γραφεία του Ο.Ε.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπόψη Διεύθυνσης Μελετών και Δραστηριοτήτων - Τμήμα Κλαδικών Προβήμάτων) ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα, υπόψη Διεύθυνσης Μελετών και Δραστηριοτήτων - Τμήμα Κλαδικών Προβήμάτων).

Τα ζητούμενα στοιχεία στην φόρμα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
Ο αριθμός Αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού και η Τάξη της Άδειας πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά μόνο όταν ο υποψήφιος εισηγητής επιθυμεί τη συμμετοχή του σε σεμινάριο Φορολογικού Αντικειμένου. Οι υποψήφιοι Εισηγητές, οι οποίοι προέρχονται από τον Δημόσιο ή Ελεγκτικό Τομέα δεν υποχρεούνται στην συμπλήρωση του Αριθμού Αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού.

Οι εκπαιδευτικοί της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρώσουν τον τίτλο τους και την ακριβή θέση τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ δεν υποχρεούνται στη συμπλήρωση του πίνακα Εκπαιδευτικής Εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν το Τμήμα Κλαδικών
Προβλημάτων της Διεύθυνσης Μελετών και Δραστηριοτήτων του Ο.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210
5203922.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης