Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλάξτε τράπεζα στον... λογαριασμό σας

19 Νοέμβριου 2009 Σχόλια
  • Ευκολότερη έγινε, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής συμφωνίας, η μεταφορά ενός προσωπικού τρεχούμενου λογαριασμού ή ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου από τράπεζα σε τράπεζα. Στο εξής για κάθε καταναλωτή που επιθυμεί να μεταφέρει τον καταθετικό του λογαριασμό σε άλλη τράπεζα η νέα θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής και θα προσφέρει τη συνδρομή της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Συγκεκριμένα, θα έλθει σε συνεννόηση με την παλαιά τράπεζα διασφαλίζοντας ότι η μεταφορά των επαναλαμβανόμενων πληρωμών του καταναλωτή, όπως τυχόν άμεσες χρεώσεις και πάγιες εντολές, διενεργείται ομαλά, απλά και ταχέως. Τέλος, η νέα τράπεζα θα συνεργεί στο κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού του καταναλωτή και στη μεταφορά του υπολοίπου στον νέο λογαριασμό.
Αλλάξτε τράπεζα στον... λογαριασμό σας .

Μεταφορά τρεχούμενου ή ταμιευτηρίου με απλούστερες διαδικασίες και στη χώρα μας .

Ευκολότερη έγινε, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής συμφωνίας, η μεταφορά ενός προσωπικού τρεχούμενου λογαριασμού ή ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου από τράπεζα σε τράπεζα. Στο εξής για κάθε καταναλωτή που επιθυμεί να μεταφέρει τον καταθετικό του λογαριασμό σε άλλη τράπεζα η νέα θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής και θα προσφέρει τη συνδρομή της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Συγκεκριμένα, θα έλθει σε συνεννόηση με την παλαιά τράπεζα διασφαλίζοντας ότι η μεταφορά των επαναλαμβανόμενων πληρωμών του καταναλωτή, όπως τυχόν άμεσες χρεώσεις και πάγιες εντολές, διενεργείται ομαλά, απλά και ταχέως. Τέλος, η νέα τράπεζα θα συνεργεί στο κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού του καταναλωτή και στη μεταφορά του υπολοίπου στον νέο λογαριασμό.

Σύμφωνα με τον οδηγό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ), η συνολική διαδικασία υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον και ο καταναλωτής προβεί στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 14 εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να μπορεί πλέον να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του από τον νέο λογαριασμό. Ωστόσο υπάρχουν μερικά πράγματα για τα οποία θα πρέπει να προετοιμαστείτε, προκειμένου η μεταφορά να γίνει κατά τον ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συνδεδεμένα προϊόντα με τον λογαριασμό (π.χ. δάνεια, επενδυτικά προϊόντα κτλ.) ή ανεξόφλητες επιταγές σε κυκλοφορία, δεν θα είναι δυνατό το κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού, αλλά μόνο η μεταφορά των υπηρεσιών πληρωμών και τυχόν θετικού υπολοίπου. Επίσης, δεν είναι δυνατή υπό ορισμένες περιπτώσεις η μεταφορά της μισθοδοσίας, ιδίως όταν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και εργοδότη.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤ, η πρωτοβουλία αυτή αυτορρύθμισης είναι πανευρωπαϊκή και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κλάδου (Εuropean Βanking Ιndustry Committee) με στόχο την αύξηση της κινητικότητας των πελατών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών προς ιδιώτες. Σημειώνεται ότι η μεταφορά γίνεται μόνο εντός Ελλάδος. Στο σχετικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι ΑΤΕ Βank, Αlpha Βank, Αttica Βank, Citibank, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Εurobank, FΒΒ, ΗSΒC, Τράπεζα Κύπρου, Μarfin Εgnatia Βank, Μillennium Βank, Τράπεζα Πειραιώς, Ρrobank, Ρroton και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.


Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης