Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών

19 Νοέμβριου 2009 Σχόλια
  • Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στο πλαίσιο των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας το βιογραφικό τους για το συγκεκριμένο οργανισμό της προτίμησης τους, συμπληρώνοντας για διευκόλυνση τους την αντίστοιχη φόρμα (υποβολή βιογραφικών έως τις 24 Νοεμβρίου).
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομικών

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στο πλαίσιο των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομικών, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας το βιογραφικό τους για το συγκεκριμένο οργανισμό της προτίμησης τους, συμπληρώνοντας για διευκόλυνση τους την αντίστοιχη φόρμα (υποβολή βιογραφικών έως τις 24 Νοεμβρίου).

Τηλέφωνο : 2103375000 , 2103332000 , 2131525000

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στους παρακάτω φορείς:

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - Πρόεδρος
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - Μέλος Δ.Σ.
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (OΠΑΔ) - Πρόεδρος
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (OΠΑΔ) - Μέλος Δ.Σ.
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Πρόεδρος
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Μέλος Δ.Σ.
Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) – Πρόεδρος
Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) – Μέλος Δ.Σ.
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων – Πρόεδρος
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων – Μέλος Δ.Σ.
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης κι Ελέγχων (ΕΛΤΕ) - Πρόεδρος
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης κι Ελέγχων (ΕΛΤΕ) - Μέλος Δ.Σ.
Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) - Πρόεδρος
Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) - Μέλος Δ.Σ.
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) - Πρόεδρος
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) - Μέλος Δ.Σ.
Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) - Πρόεδρος
Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) – Μέλος Δ.Σ.
Ολυμπιακά Ακίνητα - Πρόεδρος
Ολυμπιακά Ακίνητα - Μέλος Δ.Σ.
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) - Πρόεδρος
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) - Μέλος Δ.Σ.
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) - Πρόεδρος
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) - Μέλος Δ.Σ.
Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) - Πρόεδρος
Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) -Μέλος Δ.Σ.
Ελληνικές Αλυκές - Πρόεδρος
Ελληνικές Αλυκές - Μέλος Δ.Σ.
Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών - Πρόεδρος
Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών - Μέλος Δ.Σ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης