Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλληλέγγυα ευθύνη - Νομιμοποίηση αποστολής ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί έκδοση απόφασης από τη ΔΕΔ - Προδικαστικό ερώτημα

23 Φεβρουάριου 2021 Σχόλια
Αλληλέγγυα ευθύνη - Νομιμοποίηση αποστολής ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί έκδοση απόφασης από τη ΔΕΔ - Προδικαστικό ερώτημα
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • ΔΠΑ - Προδικαστικό ερώτημα προς το ΣτΕ: Νομιμοποιείται η φορολογική αρχή να αποστείλει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 50 του ΚΦΔ ατομική ειδοποίηση καταβολής-υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως από τη Διεύθυνση Επιλύσεως Διαφορών ή προτού παρέλθει η προθεσμία των 120 ημερών ώστε να λογίζεται η ενδικοφανής προσφυγής σιωπηρώς απορριφθείσα

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 9619/2020, 18ο Τμήμα


Με την 9619/2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 18ο Μονομελές) διατυπώθηκε το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «εάν η φορολογική αρχή νομιμοποιείται να αποστείλει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ατομική ειδοποίηση καταβολής – υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως από τη Διεύθυνση Επιλύσεως Διαφορών σε ασκηθείσα από το νομικό πρόσωπο που διοικούν ενδικοφανή προσφυγή κατά των καταλογιστικών του φόρου πράξεων, οι οποίες και αποτελούν το νόμιμο (εκτελεστό) τίτλο για την έκδοση της ατομικής ειδοποιήσεως καταβολής – υπερημερίας σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή προτού παρέλθει η προθεσμία των 120 ημερών ώστε να λογίζεται η ενδικοφανής προσφυγής σιωπηρώς απορριφθείσα.»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης