Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτημα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς τον Υ.Οικονομικών για την κατάργηση του τριπλάσιου προστίμου Φ.Π.Α.

  • Αίτημα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς τον Υ.Οικονομικών για την κατάργηση του τριπλάσιου προστίμου Φ.Π.Α.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θεσσαλονίκη 12/11/2009

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ
2)  14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Αʼ
3)  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
4)  O.E.E.- Π.Τ.Κ.Μ.
5)  Ε.Ε.Θ.
6)  Β.Ε.Θ.
7)  Ο.Ε.Ε.Θ.
8)  Ο.Β.Σ.Θ.

                                                                         
            
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,


Με τη ΠΟΛ 1133/2-10-2009 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α΄ 16/10/2009) της προηγούμενης Κυβέρνησης και δόθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
           
Με το άρθρο 1 της πράξης αυτής παρέχεται η δυνατότητα  στους υποκειμένους στο Φ.Π.Α, τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται σε τρεις το πολύ δόσεις, με την υποβολή των αρχικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. εμπροθέσμων ή εκπροθέσμων, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20-10-2009 και μετά.
          
Το μέτρο αυτό της δίμηνης διευκόλυνσης, κρίθηκε από όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως θετικό, διότι δίνει την δυνατότητα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης και έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, να  εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος χωρίς να κινδυνεύουν να τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις,.
          
Όμως με ιδιαίτερη παράγραφο της ΠΟΛ 1133/2-10-2009 αναφέρεται ότι  στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. έχει κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας, έστω και μία φορά και αποδειχθεί μετά από έλεγχο ότι, αυτή η περιοδική δήλωση ή οποιαδήποτε περιοδική δήλωση επομένων φορολογικών περιόδων, ήταν ανακριβής ή αποδειχθεί ότι για  κάποια  φορολογική περίοδο δεν υπέβαλε δήλωση ενώ αυτή ήταν χρεωστική, θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της διαφοράς του φόρου που οφείλει και όχι ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ή μη δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997.
         
Επίσης για το τριπλάσιο πρόστιμο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δηλαδή δε μπορεί να γίνει συμβιβασμός και σε κάθε περίπτωση θα καταλογίζεται και η διαφορά του φόρου που οφείλεται.
        
Και ενώ από την μία πλευρά παίρνεται ένα θετικό μέτρο, το ίδιο το κράτος έρχεται  να τιμωρήσει αυστηρά όσους επιλέξουν την διευκόλυνση αυτή και φαίνεται σαν να τους εκδικείται, διότι τους ξεχωρίζει από τους λοιπούς φορολογουμένους οι οποίοι όταν δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις υπόκεινται ως προς τα πρόστιμα στις διατάξεις του Ν. 2523/1997 με δυνατότητα συμβιβασμού.
        
Παρακαλούμε λοιπόν για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας  να καταργήσετε την εν λόγω παράγραφο για το τριπλάσιο πρόστιμο και σε περίπτωση  που προκύπτουν διαφορές μετά από έλεγχο στους υποκείμενους που επέλεξαν τη διευκόλυνση  αυτή, να τους επιβάλλεται όπως και τους λοιπούς φορολογούμενους  ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ή μη δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 με δυνατότητα συμβιβασμού, διότι η υποτιθέμενη ευεργετική διευκόλυνση κρίνεται ασύμφορη και μάλλον δεν θα τη χρησιμοποιήσουν πολλοί, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών να στερηθεί σημαντικών εσόδων.


Με Τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                       
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης