Διαγράφει τα πρόστιμα των ΜΥΦ η ΔΕΔ

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

28 Ιανουάριος 2021
Taxheaven.grΜε τις αποφάσεις 1877/2020, 1906/2020, 1907/2020, 1869/2020 και 1871/2020 οι οποίες εκδόθηκαν μετά τη δημοσίευση του νόμου 4764/2020, η ΔΕΔ δικαιώνει πλέον όλες τις εκκρεμείς ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούσαν στην εκπρόθεσμη υποβολή ΜΥΦ κατά την περίοδο από 21.1.2016 έως και 25.1.2016.


Το αιτιολογικό της ΔΕΔ  έχει ως εξής:
«Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 56 του ν.4174/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256/23.12.2020), οι ανωτέρω καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών α’, β’, γ’ και δ' τριμήνων του 2014, που υποβλήθηκαν στις 21/01/2016 από την προσφεύγουσα, θεωρούνται εμπρόθεσμες».

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την ως άνω διάταξη, οι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ανάλογα πρόστιμα δε χρειάζεται να προσφύγουν στη ΔΕΔ, αλλά να αναμένουν τις σχετικές οδηγίες που θα δοθούν από την ΑΑΔΕ για τη διαγραφή των εν λόγω προστίμων.