Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα καταγωγής Ην. Βασιλείου

Χωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα καταγωγής Ην. Βασιλείου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Ανακοίνωση Υπ. Εξωτερικών - ΑΑΔΕ


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021                                                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και ΑΑΔΕ:
Χωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα καταγωγής Ην. Βασιλείου

 
Το Υπουργείο Εξωτερικών δια του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών υπό την ιδιότητά του επικεφαλής της Διυπουργικής Επιτροπής για το Brexit, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διά του Διοικητή της, κ. Γιώργου Πιτσιλή, σε συνέχεια της στενής συνεργασίας και συντονισμού τους για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και για την καλύτερη ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων υπογραμμίζουν τα εξής:
 
Από 1.1.2021, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι αποστολές εμπορευμάτων και αγαθών μεταξύ των δύο μερών υπάγονται σε τελωνειακό έλεγχο (σύμφωνα με τον Κανονισμό 952/2013 της ΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι:
 
Για τα εμπορεύματα, που έχουν καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο:
 
- ΔΕΝ επιβάλλεται δασμός («μηδενικός προτιμησιακός δασμός»)
- Επιβάλλεται ΦΠΑ εισαγωγής (σύμφωνα με τους εθνικούς συντελεστές ανά αγαθό).
- Ελέγχονται τυχόν περιορισμοί, απαγορεύσεις και αδειοδοτήσεις ανά είδος εμπορεύματος και αγαθού (σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία).


Για τα εμπορεύματα, που έχουν καταγωγή από τρίτες χώρες, αλλά εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται και δασμός.
 
Ανάλογα με το είδος της αποστολής των αγαθών (εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα), την αξία των εμπορευμάτων και τον τρόπο εισόδου/μεταφοράς τους στη χώρα μας (πχ., μεταφορά μέσω ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών, προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών), ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τελωνειακές διαδικασίες διευκόλυνσης και απλούστευσης και σχετικές δασμοφορολογικές απαλλαγές. Αναλυτικότερα παρέχονται οδηγίες στον συνημμένο Πίνακα.

Τέλος σημειώνεται ότι τα τελωνεία ΔΕΝ επιβάλλουν καμία άλλη χρέωση.

Τέλη εκτελωνισμού, που επιβάλλουν μεταφορικές εταιρείες και ταχυδρομεία/μεταφορές, λοιπές αμοιβές τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πχ., τελωνειακή αντιπροσώπευση) και κόστη για διάφορα δικαιώματα (αποθήκευση, πρακτόρευση, διατακτικές) υπάγονται στη συμβατική σχέση μεταξύ του μεταφορέα και του πελάτη/παραλήπτη.
 
Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να τα αναζητεί και να ενημερώνεται εγκαίρως για τα παραπάνω. Αντίστοιχα είναι υποχρέωση των εκτελωνιστικών εταιρειών ή άλλων παρόχων υπηρεσιών (μεταφορικών κλπ) να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τα επιπλέον κόστη που ενδέχεται να προκύπτουν κατά την συναλλαγή υπό το νέο καθεστώς που ισχύει από 1.1.2021.
 
Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων, ερωτήματα και αναφορές για τις τελωνειακές διαδικασίες, μπορούν να υποβάλλονται στις τρεις Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας, ως ακολούθως:
 
Αττική: 210 4511 003/ 4525 411, [email protected]
Θεσσαλονίκη: 2313- 33 42 28/37/38, [email protected]
Πάτρα: 2610 423923, [email protected]

 
Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται και μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/menoy/brexit) και του Υπουργείου Εξωτερικών (https://brexit.gov.gr/).

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΗΒ):

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ


ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΑΣΜΟΙ

ΦΠΑ

Λοιπές άδειες/ εγκρίσεις/ περιορισμοί ή απαγορεύσεις

Ι. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Το ΗΒ από 1.1.2021 είναι Τρίτη Χώρα για την ΕΕ- Η εισαγωγή εμπορευμάτων και αγαθών υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και κατά περίπτωση διατυπώσεις

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Για αγαθά που δεν είναι καταγωγής Η.Β. εφαρμόζονται δασμοί κατά το Δασμολόγιο

Επιβάλλεται.

Συντελεστής, σύμφωνα με τον ισχύοντα στο εσωτερικό της χώρας και τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος/ αγαθού

Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία*

ΙΙ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία*

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (αξία)

1.1. Μέχρι 22 ευρώ

Χωρίς διατυπώσεις

Απαλλαγή**

Απαλλαγή


1.2. Από 22 έως 150 ευρώ

ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET

Απαλλαγή**

Καταβολή


1.3. Από 150 έως 1000 ευρώ

ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Καταβολή


1.4. Από 1000 ευρώ και άνω

Ηλεκτρονική διασάφηση (ΕΔΕ) στο ICISNET

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Καταβολή


2. ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ)

2.1. Έως 45 ευρώ

Χωρίς διατυπώσεις

Απαλλαγή***

Απαλλαγή


2.2. Από 45 έως 500 ευρώ

ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής.

Καταβολή


2.3. Από 500 ευρώ έως 1000 ευρώ

ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής

Καταβολή


2.4. Από 1000 ευρώ και άνω

Ηλεκτρονική διασάφηση (ΕΔΕ) στο ICISNET

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής

Καταβολή


ΙΙΙ. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία*

1. Έως 430 ευρώ

Χωρίς διατυπώσεις

Απαλλαγή**** - ανεξαρτήτως καταγωγής

Απαλλαγή


2. Από 430 έως 1.000 ευρώ

Ειδική διαδικασία

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ) .

Χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής.

Καταβολή


3. Από 1.000 έως 1.200 ευρώ

Τηρούνται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διατυπώσεις

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ) .

Χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού καταγωγής.

Καταβολή


4. Από 1.200 και άνω ευρώ

Ηλεκτρονική διασάφηση (ΕΔΕ) στο ICISNET

Μηδενικός προτιμησιακός δασμός υπό όρους, ήτοι καταγωγής Η.Β. (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ)

Απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής.

Καταβολή


IV. ΑΓΑΘΑ ΜΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΒ –ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΙΙ.2 ΚΑΙ ΙΙΙ

Άνω των ορίων ατέλειας και έως 700 ευρώ

-ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής- Ηλεκτρονικά στο ICISNET

-Ειδική διαδικασία

Είναι δυνατή η εφαρμογή κατ΄ αποκοπή δασμού 2.5%

Καταβολή

*Απαιτούνται/ επιβάλλονται, ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος/ αγαθού από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές της χώρας (πχ., εισαγωγή φαρμάκων).
**Η ατέλεια δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα καπνού, τα οινοπνευματώδη, τα αρώματα και τις κολόνιες.
***Η ατέλεια περιορίζεται, κατ’ αποστολή, σε συγκεκριμένες ποσότητες όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, τα οινοπνευματώδη, τα αρώματα και τις κολόνιες (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ).
****Το όριο της ατέλειας αυτής δεν περιλαμβάνει την ατέλεια των προϊόντων καπνού και των οινοπνευματωδών, για τα οποία ισχύουν συγκεκριμένα ποσοτικά όρια (βλ. αναλυτικά οδηγίες ΑΑΔΕ).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης