Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 83,6 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο - 4.239.724 οι οφειλέτες για το μήνα Νοέμβριο 2020

Στα 83,6 δις το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο - 4.239.724 οι οφειλέτες για το μήνα Νοέμβριο 2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το tax administration monitor Νοεμβρίου 2020


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2020, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
 

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 ΜΤΒ %
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 107.586.235.454 106.711.804.685 0,82%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 23.952.296.020 23.073.968.502 3,81%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 83.633.939.434 83.637.836.184 0,005%
Πλήθος οφειλετών 4.278.506 4.366.874 -2,02%


Την αντίστοιχη περίοδο το 2019 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.239.724
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566
ΜΑΙΟΣ 164.927.674
ΙΟΥΝΙΟΣ 205.991.062
ΙΟΥΛΙΟΣ 238.782.140
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 197.028.361
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 183.715.951
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 160.727.689
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 130.673.928
11ΜΗΝΟ 2.295.408.558  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 -0,22%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 10,94%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876 183.569.065 -32,57%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 146.570.566 -39,28%
ΜΑΙΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674 -32,48%
ΙΟΥΝΙΟΣ 242.199.885 219.496.360 205.991.062 -6,15%
ΙΟΥΛΙΟΣ 248.152.712 239.888.433 238.782.140 -0,46%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 182.430.799 159.804.219 197.028.361 23,29%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 172.807.572 225.137.578 183.715.951 -18,40%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 167.832.032 224.601.082 160.727.689 -28,44%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 160.941.126 155.337.828 130.673.928 -15,88%
11ΜΗΝΟ 2.730.419.959   2.633.800.187     2.295.408.558   -12,85%


Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.786 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 6.953εκ. € (μείωση κατά 16,78%).

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 847 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 737 εκ. (αύξηση κατά 15%)

Το 95,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 21.126.296 10.759.786 -49%
Εισόδημα 132.986.021 220.564.129 66%
Φόροι στην Περιουσία 145.902.045 237.650.067 63%
Φ.Π.Α. 279.493.254 214.328.114 -23%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 20.559.367 28.468.085 38%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 7.843.364 2.796.786 -64%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο 17.332.376 13.703.699 -21%
Δικαστικά έξοδα 6.038.819 4.446.100 -26%
Καταλογισμοί 6.410.799 5.836.709 -9%
Δάνεια 61.764.001 69.174.514 12%
  699.456.343 807.727.987 15,5%


2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.020εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 6.467 εκ. (μείωση κατά 22,37 %).

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 751 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 646εκ. (αύξηση κατά 16%)

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Οκτώβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 245 εκ. (έναντι 336εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (94%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 19.596.183                        11.727.817   -40%
Εισόδημα                         111.610.054                        72.310.874   -35%
Φόροι στην Περιουσία                           50.326.586                        62.564.718   24%
Φ.Π.Α.                         130.625.996                        84.070.996   -36%
ΣΥΝΟΛΟ                         312.158.819                      230.674.405   -26%


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171 -7,8%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129 9,1%
ΜΑΡΤΙΟΣ 458.085.538 412.552.761 284.163.496 -31,1%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 528.510.780 367.932.556 226.124.044 -38,5%
ΜΑΪΟΣ 410.760.698 353.972.485 239.408.565 -32,4%
ΙΟΥΝΙΟΣ 394.631.112 363.383.493 279.050.480 -23,2%
ΙΟΥΛΙΟΣ 405.839.583 432.322.900 355.334.408 -17,8%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 418.236.648 395.472.071 300.499.032 -24,0%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 420.777.064 476.793.696 393.192.369 -17,5%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 513.335.826  571.697.751 363.034.734 -36,5%
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ        476.767.634         502.973.798      378.561.289 -24,7%
11ΜΗΝΟ       4.984.359.183      4.761.535.378      3.706.105.716 -22,2%

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης